Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Miad gebelikte maternal uterin ve fetal umblikal arter kan akım hızlarının latent ve aktif fazlarda değişimi

M İngeç, B Börekçi, H Bıkmaz, Y Kumtepe, S Kadanalı

Künye

Miad gebelikte maternal uterin ve fetal umblikal arter kan akım hızlarının latent ve aktif fazlarda değişimi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s317-317

Yazar Bilgileri

M İngeç,
B Börekçi,
H Bıkmaz,
Y Kumtepe,
S Kadanalı

  1. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Erzurum TR
Yazışma Adresi

M İngeç, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Erzurum TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Doğumun latent ve aktif fazlarında uterin ve umblikal arter akım hızlarındaki değişikliği değerlendirmek

Yöntem

Bu prospektif çalışma 37-41 gebelik haftaları arasında bulunan 40 sağlıklı kadında yapıldı. Umblikal arter, sağ ve sol uterin arter doppler akımlarının doğumun latent ve aktif fazlarındaki değerleri kaydedildi. Bu arterlerde, pulsatilite indeksi (PI), rezistan indeks (RI) ve sistol/diastol oranları (S/D) ölçüldü.

Bulgular

Hastaların ortalama gestasyonel yaşı 39.2 hafta idi. Hastaların yarısı primipar idi. Doğumun latent fazında PI, RI ve S/D değerleri sırasıyla umblikal arterde 0.85 ± 0.2, 0.56 ± 0.1 ve 2.39 ± 0.4, sol uterin arterde 0.76 ± 0.2, 0.53 ± 0.13 ve 2.41 ± 0.38, sağ uterin arterde 0.85 ± 0.19, 0.64 ± 0.14 ve 2.46 ± 0.39 idi. Latent ve aktif fazlarda PI, RI ve S/D oranlarında anlamlı bir değişiklik tespit edilmedi.

Sonuç

Miadında sağlıklı gebelerde doğumun latent ve aktif fazlarında uterin ve umblikal arter akım hızlarında bir değişiklik olmamaktadır.
Anahtar Kelimeler

-