Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Doğum şeklinin umblikal kord stres hormonları kan gazları ve maternal stres hormonları üzerine etkisi

A Başgül, Z. N. Kavak, B Suntay

Künye

Doğum şeklinin umblikal kord stres hormonları kan gazları ve maternal stres hormonları üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s317-317

Yazar Bilgileri

A Başgül,
Z. N. Kavak,
B Suntay

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Perinatal dönemde bebeğin yaşadığı stresin uzun dönem etkileri olduğu yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Hatta yenidoğan bebeklerin çoğunun yaşayacağı en önemli stres doğumun kendisidir. Doğum eylemi anne için nasıl ağrılı bir durum ise bebek için de benzer şekilde ağrılı ve streslidir. Bazı çalışmalarda, sezeryan ile yapılan doğumların yenidoğan bebekler üzerinde daha az stres yarattığı ortaya konmuştur. Biz bu çalışmada doğum şeklinin umblikal kord stres hormonları kan gazları ve maternal stres hormonları üzerine etkisini araştırdık.

Yöntem

Bu araştırmaya, Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hst ve Doğum servisinde normal spontan doğum yapan gebeler ile elektif sezeryan olan gebeler dahil edildi. Doğum gerçekleştikten hemen sonra henüz bebek solunumu başlamadan umblikal kord klemplendi. Umblikal arterden heparinize enjektörlere kan gazı ölçülmesi amacıyla kan alınıp bekletilmeden çalışıldı. Umblikal vende ve maternal venöz kanda ise kortizol, ACTH, DHEAS, prolaktin çalışılmıştır. Hormon düzeyleri standart radioimmunoassay yöntemiyle tayin edildi.

Bulgular

fiu anda verilmiş olan sonuçlar çalışmanın ilk verileridir. Çalışma prospektif randomize olarak devam etmektedir. Umblikal venden bakılan prolaktin seviyeleri, elektif sezeryan olan hastalara oranla normal spontan doğum yapan gebelerde belirgin olarak daha yüksek çıkmıştır(p<0,05). Ayrıca, umblikal venden alınan DHEAS düzeyleri de normal spontan doğumlarda daha yüksek olmaya eğilimlidir(p=0,063). Umbulikal arterden alınan oksijen satürasyonları normal spontan doğum yapan grupta daha düşük çıktı. Umblikal ven kortizol seviyeleri ise normal spontan doğum yapan ve sezeryan olan hastalar arasında fark göstermedi(p>0,05).

Sonuç

Elektif sezeryan ve komplikasyon gelişmeden normal vajinal yolla doğan bebekler arasında fetal stres hormonları arasında önemli bir fark yoktur. Bu araştırma prospektif randomize çalışma olarak devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler

-