Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Birinci trimester maternal serum hormon belirteçlerinin gebelik sonuçları üzerine etkileri

A Başgül, Z. N. Kavak, M Uygur, H Bengisu

Künye

Birinci trimester maternal serum hormon belirteçlerinin gebelik sonuçları üzerine etkileri. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s318-318

Yazar Bilgileri

A Başgül,
Z. N. Kavak,
M Uygur,
H Bengisu

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Birinci trimester down sendromu tarama testi için kullanılan parametrelerden, pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A), free beta human chorionic gonadotropinin (b-hcg) değerlerinin intrauterin gelişme geriliği, gestasyonel dia-betes mellitus , preeklampsi, gebeliğin indüklediği hipertansiyon oluşumu ve bebek doğum kilosu ile bağlantısı olup olmadığının araştırılması.

Yöntem

Prospektif randomize olarak yapılan çalışmada 446 tekil gebelik için 11-14 gebelik haftaları arasında birinci trimester tarama testi yapılmıştır. Tarama testi pozitif olan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Tarama sırasında hastalardan PAPP-A ve b-hcg için serum örnekleri alınıp MoM değerleri hesaplanmıştır. Bu gebeliklerin ilerleyen gebelik haftalarında oluşan komplikasyonları ve bebek doğum kiloları doğum sonrasında rapor edilmiştir.

Bulgular

İntrauterin gelişme geriliği, gestasyonel diabetes mellitus, preeklampsi, gebeliğin indüklediği hipertansiyon gelişen hastaların birinci trimester bakılan PAPP-A ve b-hcg değerleri gebelik komplikasyonu gelişmeyen gebelere göre anlamlı bir fark bulunamamakla birlikte intrauterin gelişme geriliği olan gebeliklerde b-hcg göreceli olarak yüksek saptanmıştır. Ayrıca doğum kilosu ile PAPP-A değerleri arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (p<0.05). İstatistik hesabı için unpaired t test kullanılmıştır

Sonuç

Birinci trimester down sendromu tarama testi için kullanılan PAPP-A ve b-hcg değerleri intrauterin gelişme geriliği, gestasyonel diabetes mellitus , preeklampsi, gebeliğin indüklediği hipertansiyon gibi gebelik komplikasyonlarında anlamlı bir ilişki yoktur, ancak ilk trimester PAPP- A düzeyi bebeğin doğum kilosu tahmininde yararlıdır.
Anahtar Kelimeler

-