Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Lalonin'in meme başı çatlakları üzerine etkisinin incelenmesi

G Ertem, O Kavlak, Ü Sevil, A Şirin

Künye

Lalonin'in meme başı çatlakları üzerine etkisinin incelenmesi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s319-319

Yazar Bilgileri

G Ertem1,
O Kavlak2,
Ü Sevil2,
A Şirin2

  1. E.Ü. Ödemiş Sağlık Yüksekokulu / Ödemiş- İzmir TR
  2. E. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, Bornova/ İzmir TR
Yazışma Adresi

G Ertem, E.Ü. Ödemiş Sağlık Yüksekokulu / Ödemiş- İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Doğum sonu dönemde bazen anneden, bazen de bebekten kaynaklanan nedenlerle emzirmeyle ilgili çeşitli güçlükler yaşanmaktadır. Anneden kaynaklanan nedenlerin başında, emzirmenin ilk bir iki hafta içinde ortaya çıkan meme başı ağrısı ve çatlakları gelmektedir.Yapılan çalışmalar meme başı ağrı insidansının %34 ile %96 arasında değişebildiğini ve bu sorunları yaşan annelerin yaklaşık 1/3'ünün doğum sonrası 6 hafta içinde emzirmekten vazgeçtiklerini göstermektedir.
Araştırma, 1 Şubat-30 Nisan 2004 tarihleri arasında emziren, meme başı ağrısı ve çatlağı olan annelerde laloninli krem (Lansinoh®) uygu¬lamasının etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni bu tarihlere arasında sezeryanla doğum yapmış olan 360 anne, örneklemini ise doğum sonu ilk gün meme başı sorunu olan 132 anne oluşturmuştur. Annelerin okur yazar olası ve hastanede en az 5 gün kalmaları araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmuştur.Çalışma öncesinde kurumdan ve annelerden izin alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan anneler 66'sı deney 66'sı kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Deney grubundaki annelere meme ucu problemini gidermek ve önlemek üzere laloninli (Lansinoh®) krem kullanılmış ve emzirme eğitimi verilmiş, kontrol grubundaki annelere ise sadece eğitim verilmiştir. Araştırma kapsamına alınan annelerin çoğu (%57.6'sı) 18-25 yaş grupları arasında olup yapılan istatistiksel analiz sonucunda annelerin yaş grupları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (X2=0.156, SD=2, P>0.05).
Annelerin eğitim durumları incelendiğinde; çoğu annenin (%53'ünün) ilkokul mezunu olup yapılan istatistiksel analiz sonucunda annelerin yaş grupları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır ( X2=0.49, SD=4, P>0.05). Araştırma kapsamına alınan deney grubundaki annelerin %4.54'ü , kontrol grubundaki annelerin ise %6.06'sı emzirirken doğumdan sonra 1.ci gün ağrılarının olduğunu ifade etmişlerdir. Doğumdan sonraki 5. günlerinde ise laloninli krem kullanan annelerin %27.28'i, hiçbir şey kullanmayan kontrol grubundaki annelerin ise %65.15'i emzirirken ağrı şikayetlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Emzirmeyi etkileyen en önemli sorun olan meme başı ağrısı ve çatlak¬ları doğum sonu ilk bir hafta içinde yaygın olarak ortaya çıktığı gözlenmektedir. Deney ve kontrol grubundaki annelerin doğum sonrası ilk günde meme başında kızarıklık, çatlak bulunma durumları incelendiğinde, deney grubundaki annelerin %42.4'ünde, kontrol grubundaki annelerin %59.1'inde kızarıklık, çatlak olduğu saptanmıştır. Deney grubundaki annelere Laloninli krem (Lansinoh®) uygulandıktan sonraki 5. günde meme ucundaki çatlak kızarıklık bulunma durumu incelendiğinde %27.3'ünde çatlak ve kızarıklık görülmüş. Laloninli krem (Lansinoh®) uygulanmayan kontrol grubunda ise %84.8'inde meme başında çat¬lak ve kızarıklık görülmüştür.Meme ucunda çatlak, kızarıklık görülme durumu deney ve kontrol gruplarında dağılımı arasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. (X2=0.00, SD=1, P>0.05).
Araştırmamızın sonucunda doğum sonrası meme başı çatlakları ve problemlerin giderilmesinde laloninli krem (Lansinoh®) oldukça etkili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler

-