Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Diklofenak ve indometazin'in epizyotomi sonrası perineal ağrının kontrolünde karşılaştırmalı etkinlikleri

R Yıdızhan, B Yıldızhan, S Şahin, N Süer

Künye

Diklofenak ve indometazin'in epizyotomi sonrası perineal ağrının kontrolünde karşılaştırmalı etkinlikleri. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s320-320

Yazar Bilgileri

R Yıdızhan1,
B Yıldızhan2,
S Şahin1,
N Süer1

  1. SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın - Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR
  2. Marmara Üniversitesi Kadın - Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR
Yazışma Adresi

B Yıldızhan, Marmara Üniversitesi Kadın - Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Obstetrik uygulamalarında perineal yırtıklar ve/veya epizyotomi sonrası görülen ağrı sık bir problemdir. Bu ağrının tedavisinde rektal non-steroidal anti-enşamatuarların etkinlikleri bilinmekle birlikte literatürde diklofenak ve indometazinin etkilerini karşılaştırmalı olarak inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı diklofenak ve indometazin içeren rektal suposituarların vajinal doğum sonrası perineal ağrı kontrolünde etkinliklerini karşılaştırmaktır. Bu prospektif, randomize, çift kör klinik çalışmaya perineal yırtığı olmaksızın perineal anestezi altında medio-lateral epizyotomi ile vajinal doğum yapan 200 kadın dahil edilmiştir. 100 kadına diklofenak (voltaren, 100mg, tek doz), 100 kadına ise indometazin (endol, 100mg, 2x1) rektal olarak uygulanmıştır. Epizyotomi sonrası ağrı 1., 6.,12. ve 24. saatlerde subjektif ağrı skorlama skalası ve ihtiyaç duyulan ek analjezik miktalarının kombinasyonu kullanılarak değerlendirilmiştir. Diklofenak grubunda rölatif olarak daha fazla ağrı kontrolü tespit edilmesine rağmen gruplar arasında ağrı değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Sadece 12. saatte, indometazinin 2. dozundan hemen önce, diklofenak grubunda istatistik¬sel olarak daha fazla ağrı azalması saptanmıştır. Ek analjezik ihtiyacı her iki grupta da benzer bulunmuştur, sırayla %13 ve %12,5. Vajinal doğumu takiben 24. saate kadar rektal diklofenak ve indometazin benzer etkinliktedir ve ek analjezik ihtiyacı minimaldir. Diklofenak protokolunun tek doz olması indometazin uygulamalarına oranla kullanım kolaylığı ve stabil, uzun etkili ağrı kontrolü sağlaması açısından daha avantajlı görünmektedir.
Anahtar Kelimeler

-