Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Rekürrent abortuslarda endokrinolojik ve endometrial faktörler

S Mun, C Taner, D Dişbudak, Ş Gökulu, G Derin

Künye

Rekürrent abortuslarda endokrinolojik ve endometrial faktörler. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s321-321

Yazar Bilgileri

S Mun,
C Taner,
D Dişbudak,
Ş Gökulu,
G Derin

  1. SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi- İzmir TR
Yazışma Adresi

S Mun, SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi- İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Rekürrent abortuslu olgularda endokrinolojik ve endometrial faktörleri araştırmak

Yöntem

Rekürrent abortuslu olgularda klinik ve ultrasonografik özellikler, genetik, anatomik ve immunolojik faktörler, hormon proŞlleri ve endometrial örneklemeler incelendi. Kromozom bozuklukları ve uterin anomaliler çalışma dışı tutuldu.

Bulgular 

57 rekürrent abortuslu olgunun 8'inde ( %14,0) düşük progesteron seviyeleri izlendi. 5 olguda (%8.77) ise yüksek androgen seviyeleri tespit edildi. 2 olguda (%3.5) hiperprolaktinemi ve diğer 2 olguda (%3.5) yüksek insulin seviyeleri tespit edildi. 4 olguda (%7.01) OGTT'inde 2 değer yüksekliği saptandı. Endometrial örnekleme yapılan 51 olgunun birinde (%1.75) gecikmiş endometrial gelişme tespit edildi.

Sonuç
Rekürrent abortusların farklı endokrinolojik ve endometrial faktörlerle ilgili olabilecek kompleks bir etyolojiye sahip olduğu kanaatına varıldı.
Anahtar Kelimeler

-