Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Sigara kullanımının birinci trimester risk hesaplanmasındaki değişkenlere etkisi

A Başgül, Z. N. Kavak, M Uygur

Künye

Sigara kullanımının birinci trimester risk hesaplanmasındaki değişkenlere etkisi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s322-322

Yazar Bilgileri

A Başgül,
Z. N. Kavak,
M Uygur

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Birinci trimester down sendromu tarama testi için kullanılan parametrelerden, pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A), free beta human chorionic gonadotropinin (β-hcg) ve 11 - 14 gebelik haftaları arasında ölçülen ense kalınlığı (NT) değerlerine sigaranın etkisini araştırmak.

Yöntem
644 tekil gebelik üzerinde prospektif randomize bir çalışma yapılmıştır. Hastalara 11-14 gebelik haftaları arasında bakılan ense kalınlığı ölçümü ile aynı gün serum örnekleri alınmıştır. Sigara alışkanlıkları ile ilgili özellikler rapor edilmiştir Hastalar sigara içen ve içmeyen şeklinde iki gruba ayrılmıştır. İstatistik analizi olarak two tailed t test kullanılmıştır.

Bulgular
Sigara içen grupta PAPP-A değeri istatistiksel olarak anlamlı azalmış bulunmuştur. Buna karşın NT ve β-hcg değerleri sigara kullanımından etkilenmemiş olarak bulunmuştur. PAPP-A seviyesi sigara içenlerde % 27 oranında daha düşük tespit edilmiştir. Sigara içmeyen grupta anne yaşı daha yüksek saptanırken sigara içen grupta anne kilosu daha fazla bulunmuştur.

Sonuç
Birinci trimester down sendromu tarama sırasında gebelikte sigara kullanımı olması durumunda trisomi 21 için artmış yanlış pozitif sonuçlar görülebilmektedir. Sigara içen gebelerin bir kısmında PAPP-A değeri daha düşük bulunabileceğinden birinci trimester riski hesaplarken bunun dikkate alınması gereksiz invazif testlere yönelmeyi engelleyebilir.
Anahtar Kelimeler

-