Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Fetal cinsiyetin birinci trimester down sendromu tarama testi parametrelerine olan etkisi

A Başgül, Z. N. Kavak, M Uygur, H Bengisu

Künye

Fetal cinsiyetin birinci trimester down sendromu tarama testi parametrelerine olan etkisi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s322-322

Yazar Bilgileri

A Başgül,
Z. N. Kavak,
M Uygur,
H Bengisu

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2016

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Birinci trimester down sendromu tarama testi için kullanılan parametrelerden, pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A), free beta human chorionic gonadotropinin (β-hcg) fetal cinsiyet üzerine etkisi olup olmadığının araştırılması.

Metod
454 tekil gebelik için 11-14 gebelik haftaları arasında birinci trimester tarama testi yapılmıştır. Tarama testi pozitif olan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Tarama sırasında ense kalınlığı transabdominal ultrason ile ölçülüp aynı gün hastadan PAPP-A ve β-hcg için serum örnekleri alınıp MoM değerleri hesaplanmıştır. Bu gebeliklerin doğum sırasında kaydedilen cinsiyet bilgileri aynı dataya eklenmiştir.

Bulgular
İstatistik hesabı yapıldığında fetal cinsiyetin ilk trimesterde PAPP-A ve β-hcg üzerine anlamlı bir değişiklik yapmadığı saptanmıştır (p<0.534). Aynı şekilde NT değerlerinin de cinsiyet ile ilişkisi olmadığı bulunmuştur. Fakat β-hcg MoM değerlerinin klinik olarak gözlemlendiğinde kız cinsiyetinde daha yüksek olma eğiliminde olduğu saptanmıştır.

Sonuç
Birinci trimester Down Sendromu tarama testi biokimyasal parametreleri fetal cinsiyetten etkilenmediği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler

-