Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Maternal ölüm ve fetal ölümle sonlanan iki hellp sendromu olgusu: hellp sendromunun erken tanı ve tedavi modaliteleri

A Başgül, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin

Künye

Maternal ölüm ve fetal ölümle sonlanan iki hellp sendromu olgusu: hellp sendromunun erken tanı ve tedavi modaliteleri. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s323-323

Yazar Bilgileri

A Başgül,
Z. N. Kavak,
H Gökaslan,
T Pekin

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2016

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

GİRİŞ
Gebelikte görülen hipertansif hastalıklar maternal ve perinatal mortalitenin önemli nedenlerindendir. HELLP sendromu (hemoliz, artmış karaciğer enzimleri, düşük trombosit sayısı), gebelikte görülen hipertansiyon ve preeklampsinin ciddi bir komplikasyonudur. Bu durumda erken tanı konması maternal prognoz ve sonlanımı iyileştirmektedir.

OLGU
Bu yazıda, biri maternal ölümle, diğeri perinatal fetal ölümle sonlanan iki HELLP sendromu vakası sunulmaktadır. Yirmidokuz yaşında, G3,P2 olan olgu 31. gestasyonel haftada postpartum maternal ölümle, 36 yaşında, G2,P0,A1 olan olgu ise 25. gestasyonel haftada perinatal fetal ölümle sonlanmıştır. Bu olgu sunumunda, pre-eklampsi ve HELLP sendromu vakalarında görülebilen hayatı tehdit eden komplikasyonlara dikkat çekilerek HELLP sendromu vakalarının tedavi modalitelerinin sunulması ve erken tanı konmasının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. HELLP sendromu tanısı alan hastalar, yüksek risk ve tahmin edilemeyen postpartum seyir nedeniyle multidisipliner yaklaşımla yoğun bakım ünitesinde takip edilmelidir. Hastaların prognozunun iyileştirilmesi için erken tanı ve tedavi önemlidir. Sendromun erken tanınması ve multidisipliner yaklaşım, maternal-fetal mortalite ve morbiditenin azaltılmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler

-