Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Fetal makrozomi olgularında 5 yıllık maternal ve fetal değerlendirme sonuçları

H. M. Tanır, T Şener, B Çakmak

Künye

Fetal makrozomi olgularında 5 yıllık maternal ve fetal değerlendirme sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s327-327

Yazar Bilgileri

H. M. Tanır,
T Şener,
B Çakmak

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Eskişehir TR
Yazışma Adresi

H. M. Tanır, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Eskişehir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu retrospektif çalışmada, 4000 gram üzerinde yenidoğan ağırlığına sahip gebeliklerin doğum öncesi, intrapartum ve doğum sonrası, maternal ve fetal açıdan, özelliklerini analiz ederek, mevcut risk faktörlerini ve komplikasyonları saptamak, amaçlanmıştır.

Yöntem

Çalışmaya Osmangazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Ocak 2000-Aralık 2004 tarihleri arasında 4000 gr ve üzerinde ağırlığa sahip yenidoğanlar çalışmaya alındı. Bu tarihler arasında toplam 136 olgu mevcut olup, bu olgulardan dosya bilgilerine ulaşılabilen 96 olgu çalışmaya dahil edildi. Vakaların doğum öncesi izlemi, intrapartum ve postpartum izlemleri incelendi.

Bulgular

Vakaların yaş ortalaması 29.4±4.4 yıl (20-41) olup, olgualrın %64.5'i 30 yaş altı grupya yer almaktadır. Makrozomik fetus olguları (n=136), tüm gebeliklerin (n=2950) % 4.6'sını oluşturdu. Vakaların %56.9'u 40. gebelik haftasını aşmış olup, %21.9'unun daha önceden makrozomik bir bebek doğum öyküsü mevcuttu. Doğum şekli olarak, %51'i sezaryan ile doğum yaparken, %55.1 olguda ilerlemeyen eylem veya iri bebek nedenli sezaryan operasyonu yapılmıştır. Diabetes mellitus 13 olguda, preterm eylem 9 olguda, erken membran rüptürü de 6 olguda saptandı. Perine laserasyonu 10 olguda, omuz distosisi ise 3 olguda görüldü. Erkek bebeklerin sayısı kız bebeklerin sayısının 2 katı olup, yenidoğan kiloları açısından herhangi bir fark saptanmadı. Yenidoğan döneminde, 13 olguda hiperbilirübinemi gözlendi.

Sonuç

Fetal makrozomi, mekanik faktörlere bağlı fetal ve maternal travma ile metabolik olaylar sonucu gelişen perinatal ölüm nedeniyle, doğum öncesi öngörüsünün yapılması, risk faktörleri ve olası komplikasyonların bilinmesi yanında, intrapartum ve postpartum klinik yönetiminin dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler

-