Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gonadotropin ile ovülasyon indüksiyonu sonrası on haftalık bir gebede tekrarlayan over torsiyonu

H Kaya, O Özkaya, M Sezik, H Şahiner, R Desdicioğlu, F Demir

Künye

Gonadotropin ile ovülasyon indüksiyonu sonrası on haftalık bir gebede tekrarlayan over torsiyonu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s328-328

Yazar Bilgileri

H Kaya,
O Özkaya,
M Sezik,
H Şahiner,
R Desdicioğlu,
F Demir

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Isparta TR
Yazışma Adresi

H Kaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Isparta TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

İnfertil çiftlerin tedavisinde ovülasyon indüksiyonu sık kullanılan bir yöntemdir, fakat gonodotropinlerle ovülasyon indük-siyonu sonrası gelişen çok sayıda follikül veya lütein kistler nedeniyle overler büyüyüp torsiyone olabilmektedir. Torsiyon vakaları reprodüktif dönemde ve ovülasyon indüksiyonu alan infertil hastalarda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda overlerin korunması için erken tanı çok önem kazanmaktadır. Biz gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu sonrasında 10 haftalık bir gebe kadında on beş gün arayla meydana gelen tekrarlayıcı over torsiyonu vakasını ve bunun tedavisinde uygulanan laparoskopik cerrahiyi sunduk. Hastanın kliniğimizde laparoskopik tedavisinden 15 gün önce yine over torsiyonu nedeniyle laparoskopik detorsiyon yapılma öyküsü vardı. Hastaya gebelik ve tekrarlayan over torsiyonu tanısı ile laparoskopi uygulandı. Laparoskopide uterusun 2-2,5 aylık gebelik cesametinde olduğu, sol overin iri olmakla beraber normal görünümde bulunduğu, sağ overin ise iri ve mor renkte göründüğü, ligamentum suspansorium aksında 2 kez kendi etrafında torsiyone olduğu saptandı. Douglasta ve batın içinde serbest sıvı izlendi. Sağ over detorsiyone edildi ve takiben normal kan akımının olmasına bağlı renginde düzelme saptandı. Sağ ligamentum overi-propriyum kendi üzerinde sütüre edilerek kısaltıldı. Mezoovarium bölgesi ile sağ batın yan duvarı arasına ikinci bir sütür koyularak over yerinde sabitlendi. Operasyon sonrasında klinik bulgular geriledi ve gebeliğin takibine devam edildi. Özellikle infertilite nedeniyle ovülasyon indüksiyonu alan ve overleri hiperstimüle olmuş vakalarda torsiyon açısından yakın takip gerekmektedir. Torsiyon olan vakalarda laparoskopik detorsiyon güvenilirdir, ama tekrar aynı over veya karşı overde torsiyon riski olmasından dolayı ilk operasyonda mümkün olduğu kadar overi sabitleyici sütürler koyulması önemlidir. 
Anahtar Kelimeler

İnfertilite,Ovaryan hiperstimülasyon,Gebelik,Over torsiyonu

-