Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Adolesan gebeliklerde prognoz: Üniversite deneyimi

Y Üstün, Y Engin Üstün, M Meydanlı, R Atmaca, A Kafkaslı

Künye

Adolesan gebeliklerde prognoz: Üniversite deneyimi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s328-328

Yazar Bilgileri

Y Üstün,
Y Engin Üstün,
M Meydanlı,
R Atmaca,
A Kafkaslı

  1. İnönü Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD- Malatya TR
Yazışma Adresi

Y Üstün, İnönü Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD- Malatya TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Ülkemizde adolesan gebeliklere sıkça rastlanılmakta ve hem psikososyal açıdan hem de anne-çocuk sorunları açısından önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmadaki amacımız adolesan gebeliklerin maternal ve perinatal sonuçlarını tespit ederek bu gebeliklere en uygun yaklaşımın verilmesini sağlamaktır.

Yöntem

2001 ile aralık 2004 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapmış 3351 hasta, obstetrik açıdan değerlendirildi. Çalışma populasyonu 19 yaş ve altı ile 19 yaş üstü kadınlar olarak iki gruba ayrıldı. Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen 3235 (% 96.5) kadın 19 yaş üstü iken, 116 (% 3.5) kadın 19 yaş ve altı idi. Hastaların okur-yazarlık oranı farklılık göstermemekteydi. Gebelik komplikasyonlarından preeklampsi ve antenatal kanamanın gruplar arasında farklılık göstermediği saptandı. Preterm eylem adolesan grupta istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.001). Doğum şekli açısından karşılaştırıldığında, adolesan grupta normal doğum oranlarının daha yüksek olduğu görüldü (p=0.001). Doğum ağırlığı ve beşinci dakika Apgar skorlarının adolesan grupta, diğer gruba oranla anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü (sırasıyla p=0.001 ve p=0.021).

Tartışma

Perinatal sonuçların iyileştirilmesi için adolesanlara kontrasepsiyon, erken yaş evlilikleri ve antenatal takip ile ilgili planlı programlı çok ciddi eğitim verilmelidir. Anahtar Kelimeler: adolesan gebelik, maternal sonuçlar, neonatal sonuçlar.
Anahtar Kelimeler

Adolesan gebelik,maternal sonuçlar,neonatal sonuçlar

-