Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Etik kurul kararıyla sonlandırılan 122 olgunun retrospektif analizi

A Yalınkaya, N Akdeniz, A Kale, M Erdemoğlu, M Yayla

Künye

Etik kurul kararıyla sonlandırılan 122 olgunun retrospektif analizi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s329-329

Yazar Bilgileri

A Yalınkaya1,
N Akdeniz1,
A Kale1,
M Erdemoğlu1,
M Yayla2

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR
  2. Haseki Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Yalınkaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Anneye ve fetusa ait nedenlerden dolayı sonlandırılan gebeliklerin gebelik haftalarına göre değerlendirilmesi.

Yöntem
Kliniğimizde Mayıs 2000 ile Ağustos 2004 tarihleri arasında etik kurul kararıyla sonlandırılan 122 gebelik retro-spektif olarak değerlendirildi.

Bulgular
Fetal anomali nedeniyle 80 gebelik sonlandırılmıştır. En sık fetal nedenleri 32 olgu ile merkezi sinir sistemi ve 11 olgu ile kromozomal anomaliler oluşturmaktaydı. Fetal nedenlerden dolayı gebelik sonlandırılması en fazla 11-24. gebelik haftalarında, toplam 53 (%66.25) olguya uygulanmıştır (p<0.005). Anneye ait nedenlerden dolayı gebelik sonlandırılması 42 hastada uygulanmıştır. Anneye ait nedenlerden dolayı gebelik sonlandırılması en sık olarak 5-10 ve 11-24. gebelik haftalarında uygulanmıştır. En sık anneye ait neden 13 olguda annenin gebelik süresinde ilaç kullanımı, 10 olguda anneye ait kalp hastalığı ve 6 olguda hipertansiyondu.

Sonuç
Kliniğimizde etik kurul kararıyla gebeliklerin sonlandırılması, erken gebelik haftalarında es sık anneye ait nedenlerden ve geç gebelik haftalarında ise fetal nedenlerden dolayı uygulanmıştır. 
Anahtar Kelimeler

Gebelik sonlandırılması,fetal nedenler,anneye ait nedenler

-