Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Haseki kadın astalıkları ve Doğum kliniğinde 2002-2004 yılları arasında yapılan sezaryen operasyonlarının demografik incelenmesi

F. Ş. Kara, C Dane, B Dane, M Kıray, A Çetin, M Yayla

Künye

Haseki kadın astalıkları ve Doğum kliniğinde 2002-2004 yılları arasında yapılan sezaryen operasyonlarının demografik incelenmesi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s333-333

Yazar Bilgileri

F. Ş. Kara,
C Dane,
B Dane,
M Kıray,
A Çetin,
M Yayla

  1. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

F. Ş. Kara, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2016

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Kliniğimizde iki yıllık sürede yapılan sezaryen operasyonlarının demografik verilerinin incelenmesi.

Yöntem
Kasım 2002 ile Ekim 2004 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan 679 vakadan dosyalarına ulaşılan 520 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular
Kliniğimizde 2002 Kasım-Aralık 'da 231, 2003'de 1080 ve 2004 Ekim ayı sonuna kadar 1347 doğum gerçekleştirildi. Bu dönem içinde ortalama sezaryen hızı % 25.4 dür. Anne yaş ortalaması 28 ± 5.76 olarak bulundu. Onbeş ile 20 yaş arasında % 8 ve 35 yaş üzerinde % 11 bulundu. Vakaların % 23 'ü nullipar, %38 primipar, 2-4 doğum yapanların oranı % 32 ve 5 ve beşden fazla doğum yapanların oranı % 4 idi. Gebelerin % 18'inde akraba evliliği bulunuyordu. Vakaların % 50 si hiç sezaryen geçirmemiş, % 41'i bir kez, % 8'i iki kez ve üç tanesi de üç kez sezaryen geçirmişti. Gebelerin % 36.1'inde gebelikte geçirilmiş en sık hastalık olarak % 8.2 ile hipertansif hastalıklar görüldü. Vakaların yaklaşık yarısında ilk sırada eski sezaryen endikasyonu, ikinci sırada prezantasyon anomalileri, üçüncü sırada fetal distres saptandı. Bebeklerin % 8' i 2500 g altında iken, %10'u 4000 g üzerinde saptandı. Bebeklerin % 54'ü erkek bebek olarak doğdu. Vakaların % 93'üne genel, % 5'ine spinal ve % 2'sine epidural anestezi uygulandı. Sezaryene alınan hastaların % 21'i anemik olarak saptandı. Ayrıca vakaların % 28'ine laparotomi sırasında tüp ligasyonu yapılmıştır.

Sonuç
Gebelerde rastlanan en sık sistemik hastalık hipertansif hastalıklar olarak görüldü. Sezaryen endikasyonları içinde eski sezaryen önde gelmektedir. Bu vakalarda uygun koşullarda vajinal doğum denenmesi sezaryen oranının düşürülmesine yol açabilir. Ayrıca sezaryen sırasında fertilitenin sona erdirilmesi % 28 gibi yüksek orandadır.
Anahtar Kelimeler

-