Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Haseki Hastanesi Doğum Kliniğinde sezaryeni izleyen operatif ve postoperatif komplikasyonlar

C Dane, F. Ş. Kara, B Dane, M Erginbaş, M Kıray, M Yayla

Künye

Haseki Hastanesi Doğum Kliniğinde sezaryeni izleyen operatif ve postoperatif komplikasyonlar. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s333-333

Yazar Bilgileri

C Dane,
F. Ş. Kara,
B Dane,
M Erginbaş,
M Kıray,
M Yayla

  1. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

C Dane, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Sezaryen operasyonlarında görülen komplikasyonları saptamak.

Yöntem
İki yıllık sürede gerçekleştirilen 679 sezaryen vakasının intraoperatif komplikasyonlar (uterin rüptür, mesane yaralanması ve uterin atoni) ve postoperatif komplikasyonlar (endometritis, ciltaltı enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, tromboşebit) yönünden ayrıntılı olarak incelenmesi.

Bulgular
Vakaların % 4.5 komplikasyon saptandı. Bunların yedisi postpartum yara enfeksiyonu, üçü akciğer enfeksiyonu ve üçü peroperatif mesane yaralanması şeklindeydi. İki vakada uterin atoni saptanmıştır. Parametrial kanama, re-laparatomi, kalp yetmezliği, multi organ yetmezliği, böbrek yetmezliği birer vakada saptanmıştır. Sezaryen histerektomi plasenta previa ve plasenta accreate vakalarına uygulanmıştır.

Sonuç
Sonuçlarımız literatür ile uyumlu çıkmıştır. Postoeratif komplıkasyonların az görülmesinin nedeni mutlaka profilaktik antibiyotik kullanılması, erken mobilizasyon ve üriner kateterizasyonun 5-6 saat ile sınırlandırılması olabilir
Anahtar Kelimeler

-