Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde prımer sezaryen doğumları

C Dane, F. Ş. Kara, B Dane, M Kıray, A Çetin, M Yayla

Künye

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde prımer sezaryen doğumları. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s334-334

Yazar Bilgileri

C Dane,
F. Ş. Kara,
B Dane,
M Kıray,
A Çetin,
M Yayla

  1. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

C Dane, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Primer sezaryen doğumlarında nullipar ve multipar farklılığının araştırılması

Yöntem
Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesinin iki yıllık kayıtlarından (1.11.2002 ile 31.10.2004) primer sezaryen oranları araştırılmıştır. Bu sürede gerçekleştirilen ve kayıtlarına ulaşılan 262 sezaryen vakası parite ve endikasyonlar açısından incelenmiştir.

Bulgular
Toplam primer sezaryen oranı % 50.4 olarak bulunmuştur. Sezaryen geçiren 121 vakanın (%23) nullipar, 96 vakanın (% 38) primipar, 45 vakanın multipar olduğu görülmüştür. Sezaryen endikasyonları % 23.8 prezantasyon anomalileri , % 17.6 akut fetal distres ve % 7.8 elektif nedenle yapılan sezaryenlerdir. Vakaların % 14.6' sında sefalopelvik dis-proporsiyon ve % 12.6' sında ilerlemeyen travay saptanmıştır. Makat gelişleri ve deşeksiyon anomalileri nulliparlarda en sık sezaryen nedeni olarak görülmüştür. Sefalopelvik uygunsuzluk, ilerlemeyen travay, hipertansif patolojiler ve fetal distres nulliparlarda daha fazla iken, multiparlarda antenatal kanama daha fazla saptanmıştır. Tüp ligasyonu isteğinin sezaryen oranını arttırdığı görülmüştür.

Sonuç
Primer sezaryen doğumlarında artma daha sonraki müdahaleli doğum oranlarını ve buna ilişkin problemleri artırmaktadır. Bu yüzden primer sezaryen oranının azaltılması için endikasyonların gözden geçirilmesi gereklidir. Primer sezaryenler nulliparlarda, multiparlardan daha sıktır. Çünkü daha önceden geçirilmiş vajinal doğum multiparlar hastaların öncelikle normal doğuma sevkedilmesine yol açmaktadır. Dikkatli ve hastaya özgü bireysel yaklaşım primer sezaryen endikasyonlarını azaltarak hastayı cerrahi morbiditeden uzaklaştırabilir.
Anahtar Kelimeler

-