Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Preeklampside androjenler

B Demir, A Yalınkaya, N Akdeniz, M Yayla

Künye

Preeklampside androjenler. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s334-334

Yazar Bilgileri

B Demir,
A Yalınkaya,
N Akdeniz,
M Yayla

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

B Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D- Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklampsi tanısı konulan gebeler ile normotansif gebelerin serum androjen seviyelerini karşılaştırmak, testosteronun preeklampsi ile ilişkisini değerlendirmektir.

Yöntem

Nisan 1999-Aralık 2001 tarihleri arasında kliniğimizde takip ve tedavi edilen, nullipar ve multipar 101 preeklamptik gebeden grup I ve 90 normotansif gebeden grup II oluşturuldu. Tüm olgulardan venöz kan alınarak total testosteron, serbest testosteron, estradiol, dehidroepiandesteron sülfat, seks hormon bağlayan globülin seviyelerine bakıldı. Çoğul gebelikler ve mort fetusler çalışma dışı bırakıldı. Doğan bebeklerin cinsiyeti kaydedildi. İstatistiksel analizlerde Chi-Square ve Student-T testleri kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Grupların yaş ortalaması, ortalama gestasyonel yaşları ve ortalama gebelik sayıları benzer idi. Ortalama total testosteron düzeyi grup I'de 1.50±1.60 ng/ml, grup II'de 0.80±0.65 ng/ml, ortalama serbest testosteron düzeyi grup I'de 3.51±2.36 pg/ml, grup II'de 1.77±1.06 pg/ml olarak tespit edildi, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Dehidroepiandesteron sülfat, seks hormon bağlayan globülin, estradiol seviyeleri arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). Her iki grupta da bebeklerin cinsiyetleri arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı (p>0,05).

Sonuç

Preeklamptik grupta total ve serbest testosteron düzeylerinin, aynı gebelik haftasındaki normotansif gebelerden daha yüksek bulunması, henüz etiopatogenezi net olarak anlaşılmamış preeklampsinin ortaya çıkmasında androjenlerin predis-pozan bir mediatör olabilecegini düşündürmektedir. Fetus cinsiyetinin androjen düzeyi üzerinde önemli rol oynamadığı tespit edildi.
Anahtar Kelimeler

-