Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Preeklemside endokrin marker olarak Aktivin-A ve İnhibin A

Ö Gökçen, M Bostancı, H Özçam, E Mega, F Kanadık

Künye

Preeklemside endokrin marker olarak Aktivin-A ve İnhibin A. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s335-335

Yazar Bilgileri

Ö Gökçen,
M Bostancı,
H Özçam,
E Mega,
F Kanadık

  1. SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Ö Gökçen, SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklemsi ve sağlıklı gebelerde inhibin-A ve aktivin-A nın dolaşımdaki konsantrasyonlarını karşılaştırarak,belirteç olarak kullandım değerini araştırmak.

Yöntem

Antenatal kliniğe takip amaçlı başvuran 30 sağlıklı gebe ve 26 preeklemtik gebe (26-34 Hf) çalışma grubuna alındı. Kan örnekleri alınarak. İnhibin A ve aktivin A değerlerine bakıldı.

Sonuç

İnhibin A ve Aktivin A serum konsantrasyonları preeklemside kontrol normal gebeliğe kıyasla belirgin oranda yükseldi.(inhibin A 3.22+/- 0.34 ng/ml’e karşılık 0.32+/- 0.02 ng/ml,P<0.001; aktivin A 37,6 +/-4.14ng/ml'e karşılık 3.78+/-0.57 ng/ml, P<0.001)

Özet
Fetoplasental ünite özellikle erken gebelikde inhibin A ve aktivin A nın majör kaynağıdır.Kontrol gebeliklere kıyasla preeklemside oldukça yükselmiş olan inhibin A ve aktivin A nın maternal serum konsantrasyonları preeklemside tanısal değere sahip olabilir.Bu bulgular preeklemside tro-foblast disfonksiyonu göstergesi olarak yorumlanabilir.
Anahtar Kelimeler

-