Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Geçirilmiş sezaryen doğum ektopik gebelik riskini artırır mı?

L Tütüncü, E Müngen, M Muhcu, M Sancaktar, Y Yergök

Künye

Geçirilmiş sezaryen doğum ektopik gebelik riskini artırır mı?. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s335-335

Yazar Bilgileri

L Tütüncü,
E Müngen,
M Muhcu,
M Sancaktar,
Y Yergök

  1. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

L Tütüncü, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Ektopik gebelik tüm dünyada %1-2 oranında görülen, gebeliğe bağlı kadın ölümlerinde ön sıralarda yer alan ve son yıllarda insidansında artma olan ciddi bir gebelik komplikasyonudur. Sezaryen ile doğum da son 20 yıl içerisinde gittikçe artmış, tüm dünyada doğumların yaklaşık %25'i sezaryen ile olmaya başlamıştır. Sezaryen doğum sıklığının artması ile birlikte kadın hayatını tehdit eden bazı ciddi komplikasyonların sıklığında da artış olmaktadır. Genel olarak geçirilmiş pelvik cerrahi ektopik gebelik riskini artıran bir faktör olarak kabul edilir, ancak geçirilmiş sezaryen operasyonunun bu riski artırıp artırmadığı çok kesin olarak ortaya konulmamıştır.

Yöntem

Bu retrospektif, kontrollü çalışmada, Ocak 1993 - Aralık 2003 tarihleri arasında kliniğimizde ektopik gebelik tanısı almış olan 101 olgu, aynı dönemde kliniğimizde doğum yapmış veya intrauterin gebeliği ultrasono-grafi ile kesinleşmiş ve herhangi bir nedenle gebeliği sonlandırılmış, 18 ile 45 yaşları arasında, toplam 5017 multipar kadın ile karşılaştırıldı ve önceden geçirilmiş sezaryen operasyonunun ektopik gebelik riskini artırıp artırmadığı ortaya konulmaya çalışıldı. Daha önceden geçirilmiş ektopik gebelik hikayesi olanlar, batın cerrahisi geçirmiş olanlar, infertilite hikayesi olanlar, RIA kullanan olgular, PID hikayesi bulunan olgular çalışma dışı bırakıldı ve sadece multipar kadınlar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular

Anılan dönemde tanısı cerrahi olarak kesinleştirilmiş 343 ektopik gebelik olgusu ve intrauterin gebelik sap¬tanmış 11176 kadın retrospektif olarak tarandı ve çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan olgular belirlendikten sonra toplam 101 ektopik gebelik olgusu, 5017 intrauterin gebelik olgusu ile karşılaştırıldı. Gruplar arasında demograŞk özellikler açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Çalışmada gruplar arası "Odds" oranı (Odds Ratio) 1.22 (%95 Güven aralığı-Confidence Interval 0.79-1.88) olarak saptandı (p=0.352).

Sonuç

Geçirilmiş pelvik cerrahi girişim sonraki gebeliklerde ektopik gebelik riskini artıran bir faktör olarak kabul edilir. Bir pelvik cerrahi girişim olarak sezaryen operasyonu da sonraki dönemde ektopik gebelik riskini artırabilir. Ancak burada sunulan olgu kontrollü çalışmada risk artışı 1.22 olarak hesaplansa da, bu değer istatistiksel olarak anlamlı seviyelere ulaşmamıştır.
Anahtar Kelimeler

-