Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte akut karın nedeniyle opere ettiğimiz 3 olgunun sunumu

M Kaya, T Öge, B Çakmak, M Tanır, T Şener

Künye

Gebelikte akut karın nedeniyle opere ettiğimiz 3 olgunun sunumu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s336-336

Yazar Bilgileri

M Kaya,
T Öge,
B Çakmak,
M Tanır,
T Şener

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Eskişehir TR
Yazışma Adresi

M Kaya, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Eskişehir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Akut karın, değişik nedenlere bağlı olabilen, ölümcül potansiyeli olan ve birden açığa çıkan, şiddetini koruyan ya da şiddeti giderek artan ağrıyla karakterize bir tablodur. Gebelikte en sık akut karın sebebi akut apandisit ve akut kolesistittir . Gebelikte akut apandisit görülme sıklığı 1:2000 olup insidansı gebe olmayan kadınlarla eşittir.Gebelik sırasında oluşan adneksial kitleler farklı serilerde 8000 ile 20000 canlı doğumda bir görülür. Gebelikte en sık görülen iyi huylu ovarian neo-plazm (%40) benign kistik teratomdur. Gebelikte adneksial kitle torsiyonu sıklıkla uterusun hızlı büyüdüğü 8-16. haftalarda görülür ve akut karın tablosuna yol açabilir.Bu çalışmada kliniğimizde akut karın tablosu nedeniyle opere edilen, gebe olan 3 olgu retrospektif olarak değerlendirildi.

Olgu sunumları:

1.Olgu
28 yaşında gravidası 1, son adet tarihine göre 25 hafta 6 günlük gebeliği varken periumblikal bölgeden başlayıp sağ alt kadrana doğru yer değiştiren karın ağrısı ile başvurdu. Akut apandisit tanısıyla laparotomiye alındı. Apandektomi yapıldı.

2.Olgu
25 yaşında gravidası 1, son adet tarihine göre 18 hafta 4 günlük gebeliği varken yaklaşık 1 gün önce sol alt kadran¬da başlayıp şiddeti giderek artan ve sol kasığa yayılan ağrı şikayeti ile başvurdu. Akut karın (torsiyone over kisti) nedeniyle laparotomiye alındı. Sol salpingooforektomi yapıldı.

3.Olgu
27 yaşında gravidası 1, son adet tarihine göre 32 hafta 3 günlük gebeliği varken iki gün önce sağ alt kadranda başlayan giderek şiddeti artan ağrı ile başvurdu. Akut karın ( akut apandisit?) nedeniyle laparotomiye alındı. Sağ paratubal kist eksizyonu yapıldı.

Tartışma
Gebelikte uygulanan ameliyatın %4-6 oranında preterm doğum; %1.8-2 oranında fetal mortalite riski vardır.Gebelik sırasında oluşan adneksial kitleler farklı serilerde 1:8000-1:20000 bulunmuştur. Gebelikte görülen benign tümörlerden teratom %40 oranındadır ve paraovaryan kitleler %6 oranındadır.

Sonuç 
Akut karını değerlendirirken iyi bir hikaye alınmalı, Fizik muayeneye özen gösterilmeli ve tanıdan emin olunmadan analjezik verilmemelidir.
Anahtar Kelimeler

-