Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Habıtual abortus olgularında sıtogenetik tanı sonuçları

F Bal, A Gökçen

Künye

Habıtual abortus olgularında sıtogenetik tanı sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s336-336

Yazar Bilgileri

F Bal,
A Gökçen

  1. GENTAN Genetik Tanı Merkezi Tanı Merkezi- İzmir TR
Yazışma Adresi

F Bal, GENTAN Genetik Tanı Merkezi Tanı Merkezi- İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Nedeni açıklanamayan tekrarlayan abortuslar, çocuk sahibi olmayı arzu eden her 200 kadından 1'ini etkileyen bir kadın sağlığı problemidir. Kromozomal anomaliler habitual abortus oluşumunda önemli bir etyolojik faktördür. Bu çalışmada tekrarlayan abortus öyküsü bulunan çiftlerde kromozomal anomali sıklığı incelenmiştir.GENTAN Genetik Tanı Merkezine 2000-2004 yıllarında refere edilen 2 ve daha fazla abortus öyküsü bulunan 204 çiftte sitogenetik analiz yapılmıştır. Konvansiyonel periferik kan kültürü, GTG ve C bantlama uygulanarak kromozomlar elde edilmiş, ISCN'e göre karyotip analizi değerlendirilmiştir. Eşlerden birinde kromozomal değişim saptanan çift sayısı 29 dur. 14 çiftte (%6.8) eşlerden birinin karyotipinde Robertsonian translokasyon (2 olgu), Resiprokal translokasyon (9 olgu), marker kromozom (1 olgu) ve seks kromozom mozaisizimi (2 olgu) tanımlanmıştır. Karyotipde değişim saptanan 15 olguyu ise heterokromatin polimor-Şzmi (8 olgu) ve inversiyonu [inv(9)](7 olgu) şeklinde olan normal varyant karyotipler oluşturmuştur. Sonuç, literatür bilgileriyle uyumlu olup, tekrarlayan abortus olgularının takibinde eşlerin sitogenetik değerlendirilmesinin önemini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler

-