Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Klomifen Sıtrata dirençli Pcos' lu hastada ovulasyon indüksiyonu ve IUI sonrası yediz gebelik

Ö Gürbüz, N Gürbüz, A Dinçer

Künye

Klomifen Sıtrata dirençli Pcos' lu hastada ovulasyon indüksiyonu ve IUI sonrası yediz gebelik. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s337-337

Yazar Bilgileri

Ö Gürbüz,
N Gürbüz,
A Dinçer

  1. Central Hospital Kadın-Doğum Hastalıkları Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Ö Gürbüz, Central Hospital Kadın-Doğum Hastalıkları Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
 Polikistik over sendromlu (PCOS) hastalarda gonodotropinlerle yapılan ovulasyon indüksiyonu, ve intrauterin insem-inasyon (IUI) ile yapılan tedavilerde overyan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) ve çoğul gebelik riski artmaktadır. Düşük doz step-up protokolü ile ovulasyon induksiyonu ve IUIden sonra OHSS bulguları gelişmeden yediz gebelik oluşması literatürde nadirdir.

Olgu

Daha önce aynı yöntemle kliniğimizde çocuk sahibi olan PCOS(WHO-grup I) ve sekonder infertilite ile başvuran olgunun soygeçmişinde; çoğul gebelik anamnezi (ikiz) vardı, Fizik muayenede trunkal obesite (BMI:32 kg/m2). Hormon profilinde FSH:3.4 ng/ml, LH:5.4 ng/ml, Estradiol (E2):84 ng/ml, Prolaktin:15.4 ng/ml, total Testosteron:0.8 ng/ml, serbest testosteron:2.4 ng/ml,DHEAS:112 ng/ml olarak saptandı. Diğer labaratuar parametreleri normal sınırlarda saptandı. Eşinin spermiogramında oligoastenospermi izlendi. Klomifen sitrata (cc) dirençli PCOS' lu (WHO Grup I) olguya düşük doz step-up protokolü ve r-FSH (Gonal-F, Serono, İsviçre) ile ovulasyon indüksiyonu tekrar uygulandı. Adetin 2. Günü 75 IU/gün r-FSH tedavisine başlandı. 10. günde folikül büyüklükleri 10 mm'nin altında olduğu için r-FSH dozu 150 IU/gün e çıkarıldı ve bu dozda devam edildi. Stimulasyon süresi; 16 gün, total r-FSH dozu 1574 IU ve follikül sayısı 8 idi. (15 mm-20mm) OHSS bulguları gözlenmedi. E2 düzeyleri; 14. gün 812, 15. gün 1000 ve 16. gün 1410 ng/ml idi. 17. gün IUI öncesi hastaya çoğul gebelik uyarısı yapıldı. Hastanın siklus iptalini kabul etmemesi sonucu 5000 IU HCG enjeksiyonundan 24 saat sonra IUI yapıldı. Luteal faz, progesteronla desteklendi. IUI dan 15 gün sonra beta-HCG seviyesi 510 IU idi. 8. haftada yedi ayrı sac ve korion gözlendi. Olguya fetal redüksiyon önerildi.

Sonuç

PCOS' lu hastalarda düşük doz step-up protokolü ile ovulasyon indüksiyonu ve kontrollü OHSS sonucu çoğul gebelik ve hiperstimulasyon bulguları gelişme riski yüksektir.
Anahtar Kelimeler

-