Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Trafik kazası sonrası maternal pelvik fraktür, fetal ıntrakranıal hemoraji

A Kolusarı, E Erdemoğlu, M Kamacı, G Şahin, Ş Zeteroğlu

Künye

Trafik kazası sonrası maternal pelvik fraktür, fetal ıntrakranıal hemoraji. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s337-337

Yazar Bilgileri

A Kolusarı1,
E Erdemoğlu1,
M Kamacı1,
G Şahin1,
Ş Zeteroğlu2

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı- Van TR
  2. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı- Hatay TR
Yazışma Adresi

A Kolusarı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı- Van TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gebelerdeki en sık obstetrik dışı ölüm nedeni travmadır. TraŞk kazaları, aileiçi şiddet, düşmeler sık karşılaşılan travma nedenleridir. Travmalarda fetal mortalite özellikle dekolmana bağlı olarak yükselir. Travmaya bağlı fetal sekellerde gelişebilir. TraŞk kazası geçiren gebelerde uterus 12. haftadan sonra pelvis dışı bir organ olup travmaya daha duyarlı hale gelir. Bu gebelerde travma sonrası takip gebe olmayan hastalar gibi yapılmalı, fetus kardiotokograŞ, ultrasonograŞ, bioŞzik proŞlle değerlendirilmelidir. Fetal MRI gibi ileri yöntemlerde kullanılabilir. Biz traŞk kazası sonucu gelişmiş maternal pelvik fraktürlü 36 haftalık gebe ve travmaya bağlı perinatal gelişmiş bir fetal intrakarnial kanama olgusu sunduk. Ülkem¬izde yaygın olan traŞk kazalarındaki travmadan korunmak için gebelerde emniyet kemeri kullanmalı ve fetal künt travmaya bağlı fetal değerlendirme ve iyilik halinin tespiti ayrıntılı olarak yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

-