Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Histerektomi nedeni olarak plasenta perkreta

H Gürpınar, S Kayataş, T Babayiğit, E Yaycı, K Güzin

Künye

Histerektomi nedeni olarak plasenta perkreta. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s339-339

Yazar Bilgileri

H Gürpınar,
S Kayataş,
T Babayiğit,
E Yaycı,
K Güzin

  1. SSK Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi - İstanbul TR
Yazışma Adresi

S Kayataş, SSK Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Plasenta acreta terimi, plasentanın uterin duvara anormal sıkı şekilde yapıştığı durumları tanımlar. Plasenta gelişimi sırasında desidua bazalisin tam veya kısmi yokluğu ve Nitabuch tabakasının tam gelişememesi nedeniyle plasental villusler yüzeyel myometriuma yapışırlarsa plasenta akreta, villuslar myometriuma invaze olurlarsa plasenta inkreta, serozaya kadar tüm myometriumu penetre ederlerse plasenta perkreta adını alırlar. Olgu; 40 yaşında G2P1, 11 yıl önce sezeryan olmuş. Hasta acil gebe polikliniğine vaginal kanamasının başlaması nedeniyle başvurdu. Yapılan muayenede; SAT'a göre 1 hafta miad aşımı, 2- 3 cm servikal açıklık, %50 silinme, amnion kesesi açılmış, makat prezentasyonu saptandı. USG'de term canlı fetus, anhidramnios, sol posterolateral alt uterin segment yerleşimli placenta görüldü. Hasta acil sezeryana alındı. Canlı erkek bebek makat geliş ile doğurtuldu. Plasentanın %60-70'inin myometriuma invaze olduğu görüldü. Plasenta myometriumdan ayrılamadığı ve abondan kanama geliştiğinden histerektomi yapıldı. Postop Hb 6,1 Htc 22,4 plt 238000 saptandığı için 4ü tam eritrosit suspansiyonu verildi. Hastanın Postop takipleri normal seyretti, 4. gün taburcu edildi. Histopatolojik incelemede desidua bazalisin fokal alanlarda kaybolduğu, yerini gevşek bağ dokunun aldığı ve myometriyum içinde benign karakterde villus yapılarının inŞltrasyonu izlendi. Sık görülen bir durum olmasa da plasenta yapışma anomalileri şiddetli kanama, uterin perforasyon ve infeksiyon nedeni ile önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Kesin nedeni bilinmese de geçirilmiş sezeryan doğum, plasenta previa, çok doğum, geçirilmiş küretaj, tedavi edilmiş Asherman Sendromu ile birlikte insidansı artar. Alt uterin segment yerleşimli plasenta olgularında, plasentanın internal osa yakınlığı nedeniyle ciddi kanamaya neden olabilir. Alt uterin segmentte myometrial lişerin azlığı nedeniyle yırtılan damarlar konstrükte olamadığı için kanama giderek artabilir. Plasentasyon anomalileri peripartum histerektominin en önde gelen nedenlerinden biridir. Zamanında doğru bir şekilde müdahale etmek, maternal mortaliteyi ve morbiditeyi önemli ölçüde azaltır.
Anahtar Kelimeler

-