Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gastroşiziste tanı ve fetal prognozu ön görmekte 3 D ultrasonografik özellikler yardımcı mıdır? Vaka sunumu

A Başgül, P Yörük, Z. N. Kavak Kavak, H Gökaslan

Künye

Gastroşiziste tanı ve fetal prognozu ön görmekte 3 D ultrasonografik özellikler yardımcı mıdır? Vaka sunumu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s339-339

Yazar Bilgileri

A Başgül,
P Yörük,
Z. N. Kavak Kavak,
H Gökaslan

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gastroşizis intact umbilikal kord ve membran ile kaplı olmayan barsakların abdominal duvar defektinden evisere olması ile karakterizedir. Gastroşiziste genellikle bir kese yoktur, %25 oranında intestinal atrezi ve %31 oramda kriptorşidizm haricinde eşlik eden anomaliler nadirdir ve defekt genellikle kordun sağ tarafındadır. İnsidansı 1/10000'dir. Onskiz yaşında, primigravid, 17 haftalık gebe, üçlü teste serum alfa fetoprotein seviyelerinin yüksekliğinin değerlendirilmesi amacıyla kliniğimize refere edildi. 2D ultrasonograŞ ile gastroşisiz gözlendi, sonrasında 3D ultrasonograŞ ile multiplanar ve orthogo-nal düzlemler kullanarak tekrar değerlendirilerek fetal prognozu belirlemek için defektin boyutu ölçüldü ve fetal toraksa uzanıp uzanmadığı araştırıldı. Amniosentez ile kromozom analizi normaldi Aile multidisipliner antenatal danşmanlık sonrası gebelik terminasyonunu düşünmedi ve postnatal tedavi planlandı. Gastroşizisi olan bir fetusun prognozunu primer olarak barsakların durumu belirler, mortalite oranı %8 civarındadır. Neonatal ve uzun dönemde solunum ve beslenme problemleri öncelikli sorunlardır. Bu vakalarda antenatal danışmalık verilmeli ve aileler doğumu takiben çok sayıda operasyona ve uzun hospitalizasyona hazırlanmalıdır. Abdominal duvar defekti 2D USG ile tespit edilen vakalarda 3D USG ile değerlendirme defektin boyutunu ve nereye kadar uzamın gösterdiğini tespit ederek daha efektif danışmanlık vermek, post¬natal tedavi planlanması ve fetal prognozu ön görmek açısından tamamlayıcı ek bilgiler vermektedir.
Anahtar Kelimeler

-