Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Konjenital kistik adenomatoid malformasyonu olan bir fetusun prenatal tanısı, 3d ultrasonografik özellikleri, antenatal takibi ve yaklaşım

A Başgül, P Yörük, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin

Künye

Konjenital kistik adenomatoid malformasyonu olan bir fetusun prenatal tanısı, 3d ultrasonografik özellikleri, antenatal takibi ve yaklaşım. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s340-340

Yazar Bilgileri

A Başgül,
P Yörük,
Z. N. Kavak,
H Gökaslan,
T Pekin

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Konjenital kistik adenomatoid malformasyonu (CCAM) nadir görülen bir akciğer lezyonudur. Prognoz oldukça değişkendir, perinatal ölüm veya spontan gerileme görülebilir. Bu raporda 23. gestasyon haftasında tanısı konmuş CCAM'ı olan bir fetusun prenatal 3D ultrasonografik özellikleri sunulmuş, akciğerin konjenital lezyonlarına yaklaşım ve bu fetusların antenatal takibi değerlendirilmiştir. Yirmiyedi yaşında, primigvid kadın rutin ikinci trimestir taramasında değerlendirilmiştir. 3D ultrasonografi ile fetal sağ akciğer alt lobda 4x4x5 cm boyutlarında multikistik lezyon tespit edilmiştir. Düzenli seri USG takipleri ile multikistik kitlenin persistansı, eşlik eden konjenital anomali olup olmadığı ve hidrops fetalis gelişip gelişmediği takip edildi. Fetal karyotipleme normaldi. Perinatal ölüm, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve malign değişim riskleri nedeniyle yenidoğana doğumdan 1 hafta sonra sağ alt lobektomi uygulandı. Patolojik olarak da CCAM tip 2 tanısı doğrulandı. Bebekte postoperatif herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve takibe alındı. Fetusta kistik bir akciğer lezyonunun varlığı cerrahi endkasyonudur. Erken operasyon yenidoğanlar tarafından oldukça iyi tolere edildiğinden bu bebeklerin bekletilmeden opere edilmeleri gereklidir. Mortalite antenatal dönemde polihidramnios ve hidrops fetalis gelişiminin düzenli takibiyle ön görülebilir. Bu raporda CCAM'ın prenatal tanısında 2D ve 3D ultrasonografik özellikler, antenatal takibinde dikkat edilmesi gereken hususlar, aileye yaklaşım ve postnatal tedavi yöntemleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler

-