Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimestirda megasist saptanan bir fetusta prognoz ve ultrasonografik özellikler: Vaka sunumu

A Başgül, P Yörük, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin

Künye

İlk trimestirda megasist saptanan bir fetusta prognoz ve ultrasonografik özellikler: Vaka sunumu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s341-341

Yazar Bilgileri

A Başgül,
P Yörük,
Z. N. Kavak,
H Gökaslan,
T Pekin

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

İlk trimestirda fetal megasist mesanenin longitudinal çapının 7mm'in üzerinde olması olarak tanımlanır ve 1500 gebelikte bir bulunur. Mesane çıkış obstrüksiyonu %20-25 oranında anöploidi riski taşımakta ve en sık trizomi 13 ve 18 ile birlikte görülmektedir. Megasist, kızlarda barsak peristaltizminde defektle karakterize kısa barsak sendromunda veya her iki cinste nörolojik problemlere (meningomyelosel) bağlı gelişebilir. Karyotipi normal olan olgularda büyük çoğunlukla spontan rezo-lusyon görülebilir ancak spontan rezolusyon olan vakalarda dahi erken dönemde renal displazi gelişimine bağlı olarak fetal prognoz olumsuz yönde etkilenir. Yirmiyedi yaşında, multipar kadın ilk trimestir tarama testi için hastanemize başvurdu. Nukal kalnlık ölçümü esnasında kız fetusta üretral dilatasyon olmaksızın 30x30x25 mm boyutlarında megasist saptandı. Fetal karyotip normal olarak geldi. Antenatal takip esnasında 19. gestasyonel haftada fetus in utero exitus olarak tespit edildi ve gebelik sonlandırıldı. Otopside kız fetusda üretral obstrüksion olduğu doğrulandı. Erken başlangıçlı şiddetli magasisti olan fetuslarda sürvi nadirdir ve histopatolojisi genellikle üretral fibrostenozdur. Son yıllarda yapısal anomalilerin tanısında ilk trimestir ultrason taraması rutin standart metod haline gelmiştir. Megasisti olan vakalara uygun yaklaşım için bir konsensus mevcut değildir ve her vakaya yaklaşım anomalinin şiddetine gore bireyselleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler

-