Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Ebsteın anomalisi ve tek umbilikal arter saptanan fetusta 2d ve 3d ultrasonografik özellikler: prenatal tanı ve fetal prognoz. vaka sunumu

A Başgül, P Yörük, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin

Künye

Ebsteın anomalisi ve tek umbilikal arter saptanan fetusta 2d ve 3d ultrasonografik özellikler: prenatal tanı ve fetal prognoz. vaka sunumu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s342-342

Yazar Bilgileri

A Başgül,
P Yörük,
Z. N. Kavak,
H Gökaslan,
T Pekin

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Ebstein anomalisi %0.3-0.5 prevelansa sahip nadir konjenital kalp anomalilerinden biridir. Prenatal olarak saptanabilen fetal kardiak anomaliler ile birlikte %25 oranında krozomal defektler bildirilmiştir. Tek umbilikal arter doğumların %1'inde görülür ve major organ sistemlerine ait malformasyonlar ve krozomal defektlerle birliktelik gösterebilir. Tek umblikal arteri olan fetusların yaklaşık %11'inde kardiak malformasyonlar görülür ancak ebstein anomalisyle birlikteliği nadir bir durumdur. Bu raporda tek umbilikal arteri olan bir fetusta eşlik eden ebstein anomalisi tartışılmıştır. Yirmidört yaşında, multipar, 35 haftalık gebe Ebstein anomalisi teşhisiyle kliniğimize sevk edildi. Ultrasonografik bulgular ebstein anomalisi ile uyumlu bulundu, orta derece triküspit yetmezliği ve hafif-orta derece sağ atrial dilatasyon izlendi. Takiben fetusun tek umbilikal arteri olduğu tespit edildi. Ebstein anomalisiyle doğan bebeklerin ilk yılda sürvi oranları %67, 10 yıl sonunda ise %59'dur. Bu sebeple, tek umbilikal arter tespit edilen fetuslarda, eşlik eden, özellikle kardiak, anomalilerin varlığı açısından detaylı değerlendirme fetal prognoz açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler

-