Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Yüz yarığı olan bir fetusun 2d ve 3d ultrasonografik özellikleri, prenatal tanısı ve danışmanlık: yarık damak - dudak terminasyon endikasyonu mudur? vaka sunumu

A Başgül, P Yörük, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin

Künye

Yüz yarığı olan bir fetusun 2d ve 3d ultrasonografik özellikleri, prenatal tanısı ve danışmanlık: yarık damak - dudak terminasyon endikasyonu mudur? vaka sunumu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s342-342

Yazar Bilgileri

A Başgül,
P Yörük,
Z. N. Kavak,
H Gökaslan,
T Pekin

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Yüz yarıkları prenatal tarama yöntemleri ile tespit edilebilen en sık konjenital anomalilerden biridir. Yaklaşık olarak doğumda 1000 bebekten birinde izole bir yüz yarığı tespit edilmektedir. Yüz yarıkları için tarama, birçok ülkede rutin ikinci trimestir anomali taramasının bir parçası olarak uygulanmaktadır. Yarık damak ve dudağın 2D ve 3D ultrasonografik özelliklerini, izole ve sık rastlanan anomalilerin tanınmasında ikinci trimestir anomali taramasının değerini ve ailenin psikolojik hazırlanması ve gebeliğin devamı için antenatal danışmanlık hizmetlerinin önemini vurgulamak amacıyla yarık damak ve dudak tespit edilen bir fetus rapor edilmiştir. Yirmiüç yaşında, prmigravid, 19 haftalık gebe kadın 2D ultrasonogafi ile değerlendirildi. Burun ve dudakların koronal plan görüntülerinde üst dudakta açıklık izlendi ve bilateral yarık damak ve dudak tanısı konuldu. Takiben yarığın boyutu ve karakteri 3D ortogonal ve multiplanar düzlemlerde değerlendirildi. Amniosentez ile karyotip anomalisine rastlanmadı. Aile, hastanemizde antenatal poliklinik takiplerinin rutin bir parçası olan antenatal danışmanlık hizmetini aldıktan sonra gebeliğin devamına karar verdi ve postnatal tedavi planları hazırlandı. Bu raporda yüz yarıklarının 3D ultrasonografik tanısının özellikleri ile prenatal tanı ve danışmanlığın fetal prognoz ve ailenin psikolojisi üzerine etkileri vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler

-