Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Dokuzuncu gebelik haftasında ultrasonografi ile tanı konan siyam ikizi olgusu

A Başgül, D Sezen, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin

Künye

Dokuzuncu gebelik haftasında ultrasonografi ile tanı konan siyam ikizi olgusu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s343-343

Yazar Bilgileri

A Başgül,
D Sezen,
Z. N. Kavak,
H Gökaslan,
T Pekin

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Monoamniyotik monokorionik ikizlerin yapısal bir defekti olan yapışık ikizler, yaklaşık 30,000-100,000 canlı doğumda bir görülen oldukça nadir bir anomalidir. Literatürde, 9. gebelik haftasında tanı konan çok az sayıda yapışık ikiz vakası vardır. Ultrason ile prenatal tanının erken gebelik haftasında, doğru olarak konması, ailelere, gebelik terminasyonu seçeneğinin sunulabilmesi açısından önemlidir. Erken haftada gebelik terminasyonu uygulanması minimal maternal risk taşıması nedeniyle avantajlıdır.

Olgu

Bu yazıda, 9. gestasyonel haftada, transvajinal ultrasonograŞ ile tanı konan yapışık ikiz vakası sunulmaktadır. Otuz yaşında, G1, P0 olan gebe kliniğimize rutin takip için başvurdu. Yapılan transvajinal ultrasonografide 9 haftalık, torakoom-falofagus tipte yapışık ikizler saptandı. Aile durum hakkında bilgilendirildiğinde gebelik terminasyonu istedi. Koriyonik villus örneklemesini takiben dilatyasyon ve küretaj uygulandı. Bu olgu, ultrason ve dopler ile birinci trimesterde doğru olarak yapışık ikiz tanısının konabileceğini göstermektedir. Optimal obstetrik ve postnatal yaklaşım planı için yapışık ikizlerin erken tanısı ve ortak organların detaylı olarak saptanması önemlidir.

Sonuç

Erken tanı konması, fetus ve anne için en iyi kararın verilmesini sağlayacaktır. Bu yayında, yapışık ikizlerin karakteristik ultrasonografik görüntüleri detaylı olarak tartışılmıştır. Nadir rastlanan bu durumun tanısında kullanılan ultrasonografik kriterler, klinik prezentasyonu, ayırıcı tanı ve tedavi seçenekleri tartışılmış ve erken vajinal gebelik ultrasonografisinin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler

-