Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Birinci trimesterde gelişen nefrotik sendrom olgusu

A Başgül, D Sezen, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin

Künye

Birinci trimesterde gelişen nefrotik sendrom olgusu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s344-344

Yazar Bilgileri

A Başgül,
D Sezen,
Z. N. Kavak,
H Gökaslan,
T Pekin

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Nefrotik sendrom gebelikte nadiren görülür (%0,012-0.025). Erken gebelikte, hipertansiyonun eşlik ettiği nefrotik sendrom, pre-eklampsiden çok renal hastalığı düşündürür ve çok daha ender rastlanır. Birinci trimesterde nefrotik derecede proteinüri saptanması kötü fetal ve maternal sonlamın ile ilişkilidir.

Olgu
Bu yazıda, erken gebelik haftasında saptanan bir nefrotik sendrom olgusu sunulmaktadır. Yirmi bir yaşında, primi-gravid hasta 17. gebelik haftasında saptanan ödem, kontrol edilemeyen hipertansiyon ve nefrotik proteinüri şikayetiyle has¬tanemize refere edildi. Hastada gebelik öncesi hipertansiyon ve böbrek hastalığı mevcut değildi. Böbrek biyopsisi fokal seg-mental glomeruloskleroz ile uyumlu bulundu. Steroid tedavisine rağmen hasta progresif seyretti. Fetusta intrauterin gelişme geriliği gelişti ve 27. gebelik haftasında intrauterin kaybedildi. Doğum sonrası, hastanın steroid tedavisine devam edildi. Postpartum dönemde, 2 ay sonra, böbrek fonksiyonları normal olan olgunun proteinürisi 9.3gr/gün'den 2.8gr/gün'e geriledi. Bu yayında, erken ortaya çıkan nefrotik sendromun kötü fetal prognoz ile ilişkisi vurgulanmaktadır. Vazodilatasyon, düşük kan basıncı, artmış plazma volümü ve artmış kardiak output gibi gebelikteki fizyolojik adaptasyonlar için normal böbrek fonksiyonu gerekli olduğundan erken gebelik haftasında ortaya çıkan nefrotik sendrom vakalarında kronik böbrek hastalığı dikkatle araştırılmalıdır. Gebelikte görülen nefrotik sendrom olgularında hastaların, potansiyel maternal ve fetal riskler konusunda bilgilendirilmesi ve spesifik tedavi seçeneklerinin uygulanabilmesi açısından histopatolojik incelemelerin sonuçları oldukça yararlıdır.
Anahtar Kelimeler

-