Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Multiple skleroz ve gebelik (olgu sunumu)

B Demir, A Yalınkaya, N Akdeniz, M Yayla

Künye

Multiple skleroz ve gebelik (olgu sunumu). Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s345-345

Yazar Bilgileri

B Demir,
A Yalınkaya,
N Akdeniz,
M Yayla

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

B Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D- Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Multiple skleroz etyolojisi tam olarak bilinemeyen, kronik demiyalinize ve genellikle genç yaşlarda başlayan bir nörolojik bozukluktur. Ekstremitelerde kuvvet azlığı, geçiçi karakterde hemipleji, diplopi, paresteziler ve serebellar bozukluklar, nistagmus, disartri, ataksi, tremor, spasite, ve mesane fonksiyon bozukluğu vardır. Etkili tedavisi yoktur. Akut atakları gidermede kortikostereoidler faydalıdır. Son zamanlarda interferon b10 ve interferon b16 kullanımı etkili bulunmaktadır. Multiple skleroz ve gebelik arasındaki ilişki konusunda bilgiler sınırlıdır. Eger komplike degilse Multiple skleroz'un gebelik üzerine kötü etkisi yoktur. Multiple skleroz kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Östrojenlerin kadınları otoimmun hastalıklara duyarlı kıldığı bilinmektedir. Sjogren hastalığında K/E oranı 20/1 iken, multipl skleroz'da 2/1'dir. Multiple skleroz'lu hastalarda cinsel fonksiyon bozuklukları ile %50-90 oranında karşılaşılır. Erkeklerde erektil, ejekulatif disfonksiyon kadınlarda genital duyusal kusurlar, vajinada kuruluk, libido kaybı sık görülen problemlerdendir. Buna rağmen multiple skleroz'un doğurganlık üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığı da gösterilmiştir. Multiple skleroz'un kadın doğurganlığı üzerine olumsuz bir etkisi olmamasına rağmen ailelerin kendi istekleri ile çocuk sahibi olmayı arzulamadıkları bilinmektedir.

Olgu
S.D. G:1 25 yaşında ve 6 yıldır multiple skleroz tanısı almış olup nöroloji kliniğinde izlendiğini ifade etti. Şzik muayenede nörolojik patolojiye rastlanmadı. Labaratuar bulguları normal idi. UltrasonograŞ tetkikinde ortalama 36 haftalık, canlı anomalisi olmayan fetüs tespit edildi. Hastanın spontan olarak sancıları başladı, 2800 gr 48cm ve 8/10 apgarlı sağlıklı bir erkek çocuğu normal vajinal yolla doğurtuldu. Doğum sonu 2. gün hastamız sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Doğumdan sonra 4. ve 6. aylarda relaps gözlenmedi.

Sonuç
Gebelik multiple sklerozu agreve etmez. Multiple skleroz relapsları gebelikte her dönemde azalır. Doğumdan sonra relapsların görülme sıklığı gebelik öncesi dönemle aynıdır. Komplike olmayan multiple sklerozun gebelik üzerine kötü etkisi yoktur.
Anahtar Kelimeler

-