Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Yenidoğanlarda intraabdominal kistler. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s347-347

Yazar Bilgileri

A Sayan1,
A Arıkan1,
Ş Karaçay1,
N Ayyıldız1,
G Bektaş1,
T Okay1,
Ü Bayol2

  1. S. B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği- İzmir TR
  2. S. B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı- İzmir TR
Yazışma Adresi

Ş Karaçay, S. B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği- İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Özellikle prenatal tanı yöntemlerinin gelişmesi ve bu konudaki deneyimin artması ile fetüsteki anomalilerin saptanması kolaylaşmıştır. Kliniğimizde intraabdominal kistik kitle tanısı ile cerrahi sağaltım uygulanan yenidoğan dönemindeki hastaların klinik verilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Kliniğimizde Ocak 1992-Ocak 2005 yılları arasında intraabdominal kistik kitle tanısı ile cerrahi sağaltım uygulanan 16 hasta geriye dönük olarak incelenmiştir. Yaşamlarının ilk 10 gününde kliniğimize gelen hastalarımızın 15'i kız, 1'i erkektir. Tüm hastaların prenatal ultrasonografilerindeki kistik kitle tanısı, karın ve pelvis ultra-sonografisi (USG), bazı hastalarda bilgisayarlı tomografi (BT) ile kesinleştirilmiştir.

Bulgular
Hastalarımızın 13'üne over kisti, 2'sine mezenter veya omental kist, 1'ine ileal duplikasyon kisti tanısı konmuştur. Cerrahi girişim sırasında, over torsiyonu ve nekroz saptanan 5 hastaya salpingoooferektomi, diğer 8'i over 2'si mezenter kist tanılı olgulara yalnızca kist eksizyonu yapılmıştır. Bir olguda mezenter kist çıkarıldıktan sonra gelişen fibrozis sonucu oluşan koledoktaki daralma 4. gün sarılığa yol açmış ve uygulanan safra diversiyonu ile olgunun sarılığı gerilemiştir. İleal duplikasyon kisti saptanan hastaya barsak rezeksiyonu ve anastomoz yapılmıştır. Tüm hastalar izlemimizdedir.

Tartışma

Yenidoğanlarda intraabdominal kistik kitleler genelde over ve mezenter-omental kökenlidir. Kız fetüslerin %32-34'ünde overde kist oluşabilir. Doğuma kadar özellikle 5 cm'den küçük olan kistlerin kaybolduğu bilin¬mektedir. Ancak over kistlerinin acil cerrahi girişim gerekliliği boyutundan çok, over kistlerinin yenidoğan döneminde tor-siyon olasılığının yüksek olmasındandır. Mezenter-omental kaynaklı kistler ise lenfangioma sınıfındandırlar.

Sonuç
Genelde terminal ileum mezosundan köken alırlar. Kistin eksizyonu sırasında barsak rezeksiyonu gerekebilir. Yerleşim yerinden dolayı over kistleriyle karışabilir. Yenidoğanlarda prenatal saptanan intraabdominal kistik kitlelerde over ve mezenter-omental kistler düşünülmelidir. Mezenter kistlerinde postoperatif Şbrozis sorun yaratabilir. Özellikle over kistlerinde torsiyon sık görüldüğünden acil girişim gerektiği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler

-