Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Fetal bradikardi ile ortaya çıkan neonatal lupus olgusu

B Demir, A Yalınkaya, M Yayla

Künye

Fetal bradikardi ile ortaya çıkan neonatal lupus olgusu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s348-348

Yazar Bilgileri

B Demir,
A Yalınkaya,
M Yayla

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

B Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Lupuslu gebelerde, fetal büyüme geriliği, perinatal mortalite ve morbiditede belirgin artış mevcuttur. Neonatal lupus. Sistemik lupus eritamatosuz (SLE) ile ilişkili maternal (Anti Ro / SS-A, ve Anti Ro / SS-B) antikorların plasentayı gebeliğin yaklaşık 12-16. haftalarında geçip, fetusu etkilemesiyle ortaya çıkan klinik tablodur. Fetusta kalp yetersizliği, hidrops ve sonrasında fetal kayba yol açması nedeniyle hastalığın en önemli komplikasyonu, hemen hemen daima kalıcı olan tam atrioventriküler (AV) bloktur.
Olgumuz; 29 yaşında. G2, P1, A0, Y1. Prenatal takibinde 25. gebelik haftasında nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan Doppler USG'de fetal bradikardi saptanması sonucu tetkik amaçlı yatırıldı. Annenin ekokardiyograŞ'sinde orta MY, haŞf AY ve perikardial efüzyon saptandı. Laboratuvar incelemesinda ANA(+), ACA (+), LE hücresi (+),ASMA (+), Anti DsDNA(-), Anti Ro/SS-A (+) olarak saptandı ve hastaya SLE tanısı konuldu. 38. gebelik haftasında sezeryan ile 3600gr. ve 6/8 apgar'lı, kalp tepe atımı 50-60 /dak. arasında olan bir erkek bebek doğurtuldu. EKG'sinde AV tam blok saptandı, ekokardiyograŞ' de konjenital kalp hastalığı bulgusu saptanmadı. Kalıcı pacemaker takılması için ileri bir merkeze gönderildi. Postpartum 3. Günde bebeğe pacemaker takıldı, takıldıktan 3 saat sonra ex oldu. Fetal bradikardi saptanan fetuslerin annelerinde Anti Ro / SS-A, ve Anti Ro / SS-B antikorları aranmalı, konjenital kalp hastalığı ile birlikteliği yönünden fetal ekokardiyograŞ yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

-