Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Omfaloseli olan bir fetusta antenatal danışmanlık, antenatal ve postnatal yaklaşım: Vaka sunumu

A Başgül, P Yörük, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin

Künye

Omfaloseli olan bir fetusta antenatal danışmanlık, antenatal ve postnatal yaklaşım: Vaka sunumu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s348-348

Yazar Bilgileri

A Başgül,
P Yörük,
Z. N. Kavak,
H Gökaslan,
T Pekin

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Omfaloselin doğumda prevelansı 1/4000'dir. Çoğunlukla sporadiktir ancak başta trizomi 13 ve 18 olmak üzere krozomal anomaliler ikinci trimestırda %30 oranında, neonatal dönemde de %15 oranında eşlik edebilir. Omfalosel, barsak, karaciğer ve diğer intraabdominal organların intakt umbilikal korddan fıtıklaşması ile karakterizedir. Eşlik eden anomalisi olmayan olgularda prognozu fıtıklaşan organların çeşidi ve defektin büyüklüğü belirler. Yirmi sekiz yaşında, multipar, 37 haftalık gebe omfalosel şüphesiyle kliniğimize refere edildi. Ultrasonografi ile 3x3 cm boyutlarında omfalosel izlendi. Karyotipleme normaldi. Elektif sezaryeni takiben omfalosel 3 aşamalı kapatma operasyonu ile kapatıldı. Şu anda bebek 4 aylık ve sağlıklı durumdadır. Eşlik eden anomaliler ve krozomal bozukluklar nedeniyle omfaloselli bebeklerde sürvi sadece %79'dur. Doğru antenatal ve perinatal bakımın sağlanabilmesi amacıyla antanatal tanıyı takiben konusunda uzmanlardan oluşan multidisipliner bir kurul tarafından aileye danışmanlık verilmelidir. Danışmanlık hizmeti, aileyi omfaloseli olan bir bebeğe, çok sayıda operasyona ve uzun hospitalizasyona hazırlamak açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler

-