Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik döneminde yaşanılan fiziksel yakınmalar ve bunları etkileyen faktörler

N Özerdoğan

Künye

Gebelik döneminde yaşanılan fiziksel yakınmalar ve bunları etkileyen faktörler. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s349-349

Yazar Bilgileri

N Özerdoğan

  1. Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu - Eskişehir TR
Yazışma Adresi

N Özerdoğan, Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu - Eskişehir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelik doğal, Şzyolojik bir olay olmasına karşın anneyi ruhsal ve bedensel yönden etkiler. Bu dönemde meydana gelen fizyolojik değişiklikler, sağlık ve hastalık durumları arasındaki mesafeyi daraltır. Bu araştırmanın amacı; trimester-lere, primipar/multipar olma durumuna göre gebelik döneminde yaşanılan fizyolojik yakınmaların sıklığının ve bu yakınmaların artmasına neden olan demografik değişkenlerin belirlenmesidir.

Yöntem
Araştırma Eskişehir ilinde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Doğumevleri ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına bağlı Perinatoloji ünitelerinde, tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, 2004 haziran-temmuz aylarında doğum yapan loğusaların tümü (166'sı primipar, 114'ü multi-par olmak üzere toplam 300 loğusa) alınarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan, karşılıklı görüşme tekniği ile uygulanan anket formu kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırma bulgularına göre gebelik döneminde I. trimesterde en sık karşılaşılan fiziksel yakınmalar; primiparlarda (P) %43, multiparlarda (M) %32.3 ile bulantı/kusma, halsizlik/yorgunluk (P: %19.3, M: %18), iştahsızlık (P: %16.7, M: %9.7), mide yanması/ hazımsızlık (P: %16.3, M: %15.7), vajinal akıntı (P: %14.7, M: %12) artışıydı. II. trimesterde ise en sık görülen Şziksel yakınmalar sırasıyla; mide yanması/ hazımsızlık (P: %24, M: %18.7), vajinal akıntı (P: %19, M: %16), striaların oluşumu (P: %19, M: %8.3), halsizlik/yorgunluk (P: %17.7, M: %20) olarak görülmekteydi. III. trimesterde diğer trimesterlere göre görülen fiziksel yakınmalarda artış olmakla birlikte en sık görülenleri sırasıyla; sık idrara çıkma (P:%38.3, M: %31.7), sırt/bel ağrısı (P: %36, M: % 28.7), vajinal akıntı (P: %31.3, M: %23.7), halsizlik/yorgunluk (P: %29.3, M: %32), striaların oluşumu (P: %29.3, M: %16.3), uyuma güçlüğü (P: %29, M: %21), krampların oluşmasıydı. Kadınların gebeliklerinde karşılaştıkları fiziksel yakınmalar ile eğitim, aile tipi, isteyerek gebe kalma, gebelikte kontrole gitme, gebelik ve doğumla ilgili bilgiye sahip olma durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Yaş, gebelik sayısı, aylık gelir durumu görülen fiziksel yakınmalar ile ilişkiliydi. Trimesterlere özgü fiziksel yakınmaların ve ilişkili faktörlerin bilinmesi ve gereken önlemlerin alınması kaliteli bir gebelik geçirilmesinde önemlidir.
Anahtar Kelimeler

-