Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik döneminde yaşanılan emosyonel tepkiler ve bunları etkileyen faktörler

N Özerdoğan

Künye

Gebelik döneminde yaşanılan emosyonel tepkiler ve bunları etkileyen faktörler. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s349-349

Yazar Bilgileri

N Özerdoğan

  1. Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu - Eskişehir TR
Yazışma Adresi

N Özerdoğan, Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu - Eskişehir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gebelik süresince kadın, psikolojik ve bedensel yönden değişimler yaşar.

Amaç
Bu araştırmada kadınların trimesterlere, primipar/multipar olma durumlarına göre gebeliklerindeki emosyonel tep¬kileri ve bu tepkilere neden olan etkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Araştırma tanımlayıcı tipte olup, 2004 Haziran-Temmuz aylarında Eskişehir ili Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Doğumevleri ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına bağlı Perinatoloji ünitelerinde doğum yapan loğusaların tümü (166'sı primipar, 134'ü multipar olmak üzere toplam 300 loğusa) ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve karşılıklı görüşme tekniği ile uygulanan anket formu ile toplanmıştır.

Bulgular
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, gebelik döneminde I. trimesterde en sık karşılaşılan emosyonel tepkiler; primiparlarda (P) %16.3, multiparlarda (M) %16 ile anksiyete/ağlama, mutsuzluk-üzüntü (P: %15.3 ; M: %13), temizlik işlerinde titizlik artışı (P: %15.3 ; M: %11.3), beden sağlığına aşırı ilgi (P: %10.3 ; M: %6) artışıydı.II.trimesterde görülenler; temizlik işlerinde titizlik artışı (P: %18 ; M: %13), anksiyete/ağlama (P: % 17.7 ; M: % 21 ), beden sağlığına aşırı ilgi (P: % 14.3 ; M: % 8), mutsuzluk-üzüntü (P: % 11.7; M: % 9.3) idi. III.trimesterde, diğer trimesterlere göre görülen emosyonel tepkilerde belirgin bir artış olmakla birlikte en sık görülenler; anksiyete/ağlama (P: %37 ; M: %24.3), aşırı korku-endişe (P: %35.3 ; M: %28), temizlik işlerinde titizlik artışı (P: %29.3 ; M: %22.3), beden sağlığına aşırı ilgi (P:%20.7 ; M: %13), mutsuzluk-üzüntü (P: %19.3 ; M: %18.3) idi. Kadınların gebeliklerindeki emosyonel tepkileri ile pimipara/multipara olma, yaş, aylık gelir durumu, aile tipi, gebelikte kontrole gitme sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Eğitim durumları, gebeliğin planlı olup olmaması, gebelik ve doğumla ilgili bilgiye sahip olma durumları emosyonel tepkiler ile ilişkiliydi. Trimesterlere özgü emosyonel tepkilerin ve bu tepkilerle ilgili faktörlerin bilinmesi, gerekli önlemlerin alınması kaliteli bir gebelik geçirilmesinde önemlidir.
Anahtar Kelimeler

-