Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Fetal hidronefrozların doğum öncesi doğal seyri ve takip yaklaşımı

A Önen, A Yalınkaya, M Yayla

Künye

Fetal hidronefrozların doğum öncesi doğal seyri ve takip yaklaşımı. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s352-352

Yazar Bilgileri

A Önen,
A Yalınkaya,
M Yayla

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ve Kadın Hastalıkları-Doğum Anabilim Dalları- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

A Önen, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ve Kadın Hastalıkları-Doğum Anabilim Dalları- Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Doğum öncesi dönemde hidronefroz saptanan olguların doğum öncesi doğal seyrini ve takip yaklaşımını belirlemek.

 Yöntem

Ocak 2001 ile Aralık 2003 arasında, hidronefroz tanısı konan 154 fetus (224 böbrek) doğuma kadar ileriye dönük olarak takip edildi. Prenatal tanı ve takipte ultrasonografi kullanıldı. Renal pelvis ön-arka çapı, 20.gebelik haftasından önce >4mm, 20.gebelik haftasından sonra >5mm olan olgular değerlendirmeye alındı. Hidronefrozun şiddetini belirlemede SFU evreleme sistemi ve renal pelvis ön-arka çapı kullanıldı.

Bulgular

Olguların 110'u erkek, 44'ü kızdı. Doğum öncesi tanı yaşı ortalama 23 (11-38) haftaydı. Olguların 22'sine ürolojik olmayan anomaliler eşlik ediyordu. İlk tanı konduğu anda, renal pelvis ön-arka çapı böbreklerin 142'unda <10mm (SFU < 2), 33'ünde 10-15mm (SFU 2-3), 28'inde 16-30mm (SFU 3-4) ve 21'inde >30mm (SFU 4) idi. Ayrıca, olguların 23'ünde megasist, 16'sında üreter dilatasyonu saptandı. Ortalama doğum haftası 38 (32-40) hafta idi.

Yorum: 1) Fetal hidronefrozların doğal seyrini belirlemede mevcut en iyi yöntem seri ultarsonografik değerlendirmedir. 2) Hidronefrozun şiddetini belirlemede, gebeliğin ikinci trimesterinde renal pelvis ön-arka çapını ölçmek daha pratik iken üçüncü trimesterde renal pelvis ön-arka çapı ve SFU evrelemesini beraber kullanmak daha doğru fikir verir. 3) Unilateral hafif-orta hidronefrozlarda 2 ay arayla, unilateral ciddi veya bilateral haŞf-orta hidronefrozlarda 1 ay ve bilateral ciddi hidronefroz varlığında ise 15 gün arayla USG yapılması hidronefrozun seyrini görmek için yeterlidir. 4) Gebeliğin her döneminde, megasist varlığı ciddi bir durumdur. İlk trimesterde saptanırsa ciddi ek anomali açısından araştırılmalı ve karyotip analizi yapılmalıdır. İkinci trimesterde megasist saptanırsa infravezikal obstrüksiyon açısından USG ile yakın takip (15 gün arayla) ve gereğinde zamanında uygun tedavi hayat kurtarıcı olabilir.
Anahtar Kelimeler

-