Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Kistik higroma ile seyreden iki turner sendromlu vakada gelişen hidropsun fetal prognoza etkisi: 2 Olgu sunumu

A Başgül, E Uyar, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin

Künye

Kistik higroma ile seyreden iki turner sendromlu vakada gelişen hidropsun fetal prognoza etkisi: 2 Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s354-354

Yazar Bilgileri

A Başgül,
E Uyar,
Z. N. Kavak,
H Gökaslan,
T Pekin

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Fetal kistik higroma periferdeki toplayıcı kanallarla birleşemeyen lenfatik keselerden oluşan kistik yapıda bir lenfatik mlformasyondur. Turner Sendromu, Noonan Sendromu, diğer trizomiler , fetal alkol sendromu, fetal kardiyak anomalilerle birlikte görülebilir. Nadir de olsa spontan remisyon bildirilmiştir. Kistik higroma hem kromozoml hem de diğer anomalilerle birlikte olabildiğinden, doğru genetik danışmanlık verilebilmesi için fetal karyotipleme gereklidir. Fetal hidropsun kistik higroma vakalarının %60-75'inde görüldüğü bildirilmiştir. Hidrops geliştiğinde fetal prognozun kötü olduğu düşünülmektedir.

Olgu

Bu yazıda, karyotipleri Turner sendromu olan ve fetal hidropsun eşlik ettiği iki kistik higroma olgusu sunulmaktadır. İlk olguda 12. gestasyonel haftada 8mm nukal kalınlık ölçülmüş olup, takip eden seri ultrasonograŞk incelemelerde septasız kistik higroma ve hidrops saptanmıştır. Fetal karyotipleme ile Turner sendromu saptanarak, gebelik 18. gestasyonel haftada sonlandırılmıştır. İkinci olguda ise ksitik higroma tanısı 14. gestasyonel haftada yapılan ultrasonografi ile konmuştur. Ultrasonografide; nukal bölgede büyük septalı kistler, serosal sıvı koleksiyonları ve kutanöz ödem saptanmıştır. Takipte, kistik higromanın boyutları artmış, fetal hidrops şiddetlenmiştir. Fetal karyotiplemede fetusta Turner sendromu olduğu belirlenmiştir. 21. gebelik haftasında fetusun in utero ex olduğu görülmüştür.


Sonuç

Her iki fetusun otopsi incelemesinde kistik higroma ve fetal hidrops görülmüş olup ek bir anomali olmadığı konfirme edilmiştir.
Anahtar Kelimeler

-