Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İzole kistik higromalı bir olgu sunusu

H.M. Tanır, M Kaya, T Öge, B Çakmak, T Şener

Künye

İzole kistik higromalı bir olgu sunusu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s356-356

Yazar Bilgileri

H.M. Tanır,
M Kaya,
T Öge,
B Çakmak,
T Şener

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Eskişehir TR
Yazışma Adresi

M Kaya, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Eskişehir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Kistik higroma konjenital bir anomali olup, yumuşak dokularda özellikle ensede görülen tek veya multipl kist varlığı ile karakterize bir lenfatik sistem anomalisidir. Ultrasonografi yardımıyla erken dönemde prenatal tanısı mümkündür. Kistik higromalı fetusların % 60'ında anormal karyotip görülmektedir. En sık görülen bozukluk ise Turner sendromudur . Non-immun hidrops ve oligohidroamnios eşlik edebilir. Çalışmamızda prenatal olarak tanısı konulan izole kistik higroma olgusunu literatür bilgileri ışığında sunmayı amaçladık.

Olgu

28 yaşında G2 P1 olan anne, son adet tarihine göre 24 hafta 2 gün iken kliniğimize başvurdu. Yapılan USG'de boyun bölgesinde posterior ve sol lateral yerleşimli 45x50 mm boyutlarında, septalar içeren kistik bir yapı görüldü. Karyotip tayini için kordosentez ile alınan örneklerde hastanın (45,XX) genotipinde olduğu belirlendi. Aile ile birlikte gebeliğin devamı kararı alındı.38 hafta 4 günlük gebeliği varken C/S ile 3500 gr. kız bebek doğurtuldu. 5. ayında cerrahi tedavi uygulandı. Tartışma: 1/6000 gebelikte görülen bu patolojinin lokalize ve yaygın formları vardır. En sık boyun bölgesinde (%75) görülür. Temel patoloji juguler venle lenfatikler arasında oluşması gereken bağlantıların olmamasıdır. Kistik higromalar septalı ya da septasız olabilirler. Olgularda non-immün hidrops %43-75 sıklıkla görülür. Olguların yaklaşık 2/3'ünde oligohidroamnios gelişir. Kistik higroma çeşitli kromozom anomalileriyle birlikte olabilmektedir. En sık görülen kromozom anomalisi Turner sendromudur. Kistik higroma tanısı genellikle USG'de oksipito-servikal kistik yapıların görülmesi ile konulur.

Sonuç

Kistik higromanın USG ile prenatal tanısı mümkün olduğundan bütün gebeler 16-18 haftalarda ultrasonografik olarak incelenmelidir. Sıklıkla kromozomal bozukluklarla beraber görülebildiğinden bu olgulara karyotipleme yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

-