Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Amniotik bantın neden olduğu bir acrania olgusu

S Atar Gürel, H Gürel, O Belenli

Künye

Amniotik bantın neden olduğu bir acrania olgusu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s357-357

Yazar Bilgileri

S Atar Gürel1,
H Gürel1,
O Belenli2

  1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi- Bolu TR
  2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi- Düzce TR
Yazışma Adresi

S Atar Gürel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi- Bolu TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Acrania kafatası kemiklerinin gelişememesi ile karakterize olup nedeni tam olarak bilinmemektedir. Amniotik bant sendro-mu ise zarların oluşturduğu Şbröz bantların fetusun çeşitli yapılarını sıkıca sarması olup tek veya birden fazla anomaliye yol açabilir.

Olgu

Doğum öncesi muayene için başvuran olgunun (24 yaşında, gebelik sayısı: 1) 14. haftada yapılan ultrasonografisinde baş-popo mesafesi 60.5 mm olup 12 hafta 4 günlük gebelik ile uyumlu bulundu ve fetal başın sınırları net olarak izlenemedi. Şzik muayene, özgeçmiş ve laboratuar incelemelerinde bir özellik saptanmayan olgu 2 hafta sonra yeniden değerlendirilmek üzere çağrıldı. Ancak gebe 20 hafta 3 günlük iken başvurdu ve yapılan ultrasonograŞsinde fetal gelişim 18 hf ile uyumlu olup inceleme esnasında fetal baş plasenta alt uç ve internal os ile yakın ilişkiliydi ve inceleme boyunca fetal başın konumunu değiştirmediği izlendi. Sınırları düzensiz beyin dokusunun bulunmasına karşılık kafatası kemikleri izlenemedi ve diğer fetal yapılarda patolojik bulgu saptanmadı. Anne kanında AFP için düzeltilmiş MoM değeri 3.97 idi. Yapılan amniyosentez sonucu karyotip 46 xx geldi. Ailenin onayı ile gebelik sonlandırıldıktan sonra yapılan incelemede sirkümvallat plasenta olduğu, zarların plasenta yapışma yerinden hemen kafaya atlayarak beyini düzensiz bölümlere ayırdığı ve kalın bir bant halinde oksiput bölgesinden kafa içine girdiği saptandı. Fetal otopsi sonucu acrania ve amniotik bant sendromu ile uyumlu geldi. Bu olgu vesilesi ile amniotik bant sendromunun acrania etyolojisinde yer alabileceği tartışıldı.
Anahtar Kelimeler

-