Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki doğumlarda major konjenital anomali sıklığı

G Yetim, G Göynümer, K Kepkep, A Bebek, Y Tuncay, E Tutal

Künye

SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki doğumlarda major konjenital anomali sıklığı. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s358-358

Yazar Bilgileri

G Yetim,
G Göynümer,
K Kepkep,
A Bebek,
Y Tuncay,
E Tutal

  1. SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

G Yetim, SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Beş yıllık süre içinde saptanmış olan majör konjenital anomalilerin yıllara, sistemlere göre dağılımlarının ve bazı klinik özelliklerinin değerlendirilmesi.

Yöntem
SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2000-2004 Yılları içinde 55493 doğum ve 56030 yenidoğan retrospektif olarak incelendi.

Bulgular

Toplam 247 olguda tek veya multipl konjenital anomali saptandı. Kliniğimizde doğum yapan gebelerde majör anomali oranı binde 44 olarak belirlendi. Tüm anomaliler içinde en sık görülen anomali tipi merkezi sinir sistemi anomalileri idi (%54.66). Olguların üçte ikisi vaginal, üçte biri ise sezaryen ile doğurtulmuştur. Majör anomali olgularının %32'sinin perinatal dönemde kaybedildiği belirlenmiştir. Son iki yıl içinde gerek anomali oranında, gerekse bu olgulardaki kayıp oranında bir azalma söz konusudur.

Sonuç

Kliniğimizde doğum yapan gebelerde majör anomali oranı binde 44 olup, merkezi sinir sistem anomalilerine daha sık rastlanmıştır. Genelde vaginal yoldan doğumun gerçekleştiği ve perinatal mortalitenin % 32 olduğu saptanmıştır. Major anomalilerde son yıllardaki azalmanın açıklanabilmesi için prospektif çalışmalar yapılması gerektiği, gerçek anomali oranının bulunması için rutin ultrasonografi taramalarının etkin olarak yapılması ve kayıtların ayrıntılı tutulması gerektiği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler

Major konjenital anomali,prevalans,perinatal dönem

-