Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Sakrokoksıgeal teratom: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s358-358

Yazar Bilgileri

A Kolusarı1,
E Erdemoğlu1,
G Bolluk1,
Ş Zeteroğlu2,
G Şahin1,
M Kamacı1

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı- Van TR
  2. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı- Hatay TR
Yazışma Adresi

A Kolusarı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı- Van TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Sakrokoksigeal teratom, yenidoğanların en sık tümörlerinden birisidir ki, 35000-40000 canlı doğumda bir gözükür.Boyutu 1-30 cm arasında değişmekle birlikte bazen büyük bir teratom yenidoğan bir bebeğin ağırlığının yarısı kadar olabilir.Çoğu sakrokoksigeal teratomlar benign, tam olarak diferansiye olmuş, matür dokulardan oluşur.Sakrokoksigeal teratomlar prena-tal ultrasonografide artmış uterin büyüklükle ve kitlenin görülmesiyle tanınır.Çoğu hastada artmış maternal AFP düzeyleri ve polihidramnios mevcuttur. Büyük vasküler tümörler plasentomegali ve hidropsla birlikte yüksek outputlu kalp yetmezliğine neden olurlar. Büyük teratomlarla birlikte olabilecek doğum riski; kitlenin rüptürü ve kanamasıyla birlikte olabilen zor doğum öyküsüdür.Tümörün büyüklüğüne, büyüme hızına, kistik-solid bileşimine ve tümörün doku komponentler-ine göre sakrokoksigeal teratomların gidişatı değişir. Prenatal tanı konulan ve 5 cm'den büyük tümörü olduğu düşünülen infantların sezeryan operasyonu planıyla perinatal bir merkeze yönlendirilmesi uygundur. Otuzikinci gebelik haftasında başvurmuş ve polyhydramnios eşlik eden intrauterin tespit edilmiş 12x10 cm boyutunda sakrokoksigeal teratom olgusunu sunduk.
Anahtar Kelimeler

-