Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Anne haklarının üstünlüğü bildirgesi*. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):1 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Mehmet Arif Akşit1,
Asiye Nuhoğlu 2,
Çocuk Dostları Grubu Elemanları 2

  1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi , Eskişehir
  2. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce TR
Yazışma Adresi

Mehmet Arif Akşit, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi , Eskişehir,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 04 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 05 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Anne, aileyi temsil eden, toplum ve tüm insanlığın simgesi olarak tüm uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer Bildirge, Sözleşme ve Etik değerlere dayanılarak, tüm hakların üstünde bir değere sahip olduğu vurgusu yapılması, bir hakkın teslimi açısından önemlidir. Babaların anneliğin bu değerini sağlayan ve saygı duyan birey olarak görülmelidir.
Gerekçe
Canlıların varlığa ulaşması ancak anaların sayesinde oluşmaktadır. İnsanlarda anneler sadece varlığın oluşması açısından değil, insanlık olarak da önemsenmektedir. Bu gerçekler dikkate alındığında, vurgulanması ve bir Bildirge olarak sunulması amaçlanmıştır.
Anneler;
• Ana ve Annelik, tüm insanlık değerlerinin bir simgesidir
• Ana ve Annelik, fedakârlığın bir temsilcisidir
• Ana ve Annelik, sevginin kaynağıdır
• Ana ve Annelik, tüm insanlık değerlerinin oluşmasını sağlayandır
• Ana ve Annelik, eğitimin başlangıcı ve sürdürebilirliğini temin edendir
• Ana ve Annelik, işbirliği, eşgüdüm ve hoşgörünün örneğidir
• Ana ve Annelik, toplumsal gelişim, değişim, uyum ve uyarlamanın unsurlarıdır
• Ana ve Annelik, bebeğin büyüme ve gelişmesini özveri boyutunda kendi yaşamından üstün tutar
• Ana ve Annelik, kendi yavrusuna göre özel anne sütü üreten bir kaynaktır. Bu kaynak sadece gıda olarak değil, sosyal, psikolojik ve ruhsal desteği ve insanlığı veren bir insanlık besindir.
• Ana ve Annelik, hakikati, doğruluğu ve yaşamsal insanlık yapılanmasını oluşturandır
• Ana ve Annelik, hakkında yanlış ve tartışmalı, tereddüt içeren hiçbir şeyin/durumun simgesi ve diğer olumsuz yaklaşımların yapılamayacağı tek örnektir
• Ana ve Annelik, bir ilke ve bir insanlığı temsil eden bir kavramdır

Fetal Yaşam 

Ana ve Annelik, canlının oluşması açısından önemi yadsınamaz, ancak doğmamışın hakları çerçevesinde, hamilelik sadece annenin özel hayatının bir meselesi şeklinde değerlendirilemez, tüm toplumun ve insanlığın varlık ve oluşumu olarak ele alınmalıdır.
Sonuç
Ana ve Annelik, toplumda en yüce değerlerin simgesi olarak gözetilerek, doğmamışın haklarını da kapsayacak şekilde tüm haklarda, gereken saygı ve önceliği almalıdır.
Anahtar Kelimeler

Anne haklarının üstünlüğü bildirgesi*