Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Elektif sezaryen zamanlaması en erken ne zaman?

Alev Atış Aydın

Künye

Elektif sezaryen zamanlaması en erken ne zaman?. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):2-3 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Alev Atış Aydın

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi , İstanbul TR
Yazışma Adresi

Alev Atış Aydın, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi , İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Nisan 2013

Kabul Edilme Tarihi: 05 Mayıs 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
ACOG, neonatal morbidite 37. gebelik haftasından 39. gh’na doğru azaldığından, fetal akciğer matüritesi belirlenmeden 39. gh’dan önce maternal veya fetal endikasyon yoksa elektif sezaryen önermemektedir. Maternal sonuçlardan kan transfüzyonu, >5 gün hospitalizasyon süresi 37-38.gh’da anlamlı olarak 39. gh’na göre daha yüksek oranda saptanmış bunun sebebi olarak da alt segment tam gelişmemesi ve adhezyonların yeterince açılamaması olarak gösterilmiş. Ayrıca maternal pnömoni, DVT veya pulmoner ödem,abse,sezaryen histerektomi oranları erken alınan grupta daha fazla gözlenmiştir. Neonatal sonuçlardan RDS, TTN, NEK, Sepsis, mekanik ventilasyon, HİE,YB’da kalış süresi, konvülziyon, 5. dk Apgar <3, fetal kayıp oranları 37.-38. gh’da anlamlı olarak 39. gh’ya göre anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır.
Sonuç
39. haftadan önce maternal - fetal endikasyon yokluğunda elektif sezaryen hem fetal hem maternal morbiditeyi arttırır.
Anahtar Kelimeler

Elektif sezaryen zamanlaması en erken ne zaman?