Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Ultrasonografide tuzaklar

Turgay Şener

Künye

Ultrasonografide tuzaklar. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):3 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Turgay Şener

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Eskişehir TR
Yazışma Adresi

Turgay Şener, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Eskişehir TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Nisan 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Haziran 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
1999 Eurofetus çalışmasında fetal malformasyonların %56’sı saptanabilmiş, majör anomalilerin %55’i 24. haftadan önce tanınabilmiştir.
En önemli hata nedenleri şunlardır:

1. Yeterli sürede eğitim almamak

• Bu işle uğraşan kişiler:
• Tanısal Ultrasonografide ve ilişkili güvenlik konularında eğitilmiş olmalı
• Düzenli olarak fetal ultrason yapmalı
• Sürekli eğitim programlarına katılmalı
• Şüpjheli veya anormal bulgular saptadığında uygun merkezlere sevk zinciri olmalı
• Rutin kalite güvencesi ve kontrolü önlemleri almalıdır

2. Yetersiz cihazla çalışmak

• Cihazlar ISUOG rehberindeki asgari özelliklere uygun olmalı:
• Real-time, greyscale
• 3-5 MHz transabdominal transduser
• Akustik güç kontrol ayarları ve göstergesi
• Ekran dondurma özelliği
• Elektronik kaliperler
• Görüntü depolama/baskı kapasitesi olmalı
• Optimal performans için düzenli bakım ve servis yapılmalı

3. Kayıt yapmamak

• Hangi dökümanlar kaydedilmeli, basılmalı, refere eden doktora gönderilmeli ?
• Muayene raporu kopyası hekime gönderilmelidir.
• Standart kesitlerin görüntüleri elektronik kopya veya basılı olarak kaydedilmeli ve depolanmalıdır.
• Fetal kalp için video klip alınması tavsiye edilir.
• Kayıtlar yerel kanunlara uygun sürelerde saklanmalıdır.

4. Doğru isim, doğru tarih, doğru kesitler almamak

• Her muayeneye ve kayda başlamadan:
• Hastanın adını
• O günün tarihini ve saati kontrol edin !
• Doğru kesitlerin alındığından emin olun
• Uygun kesit alınamıyorsa, sonraki saateler veya günler içinde hastayı geri çağırmaktan çekinmeyin.

5. Anormal bulgularda yönetim planı yapmamak

• Anormal bulgu saptanması halinde bir yönetim planınız olsun.
• Hastanın özelliklerinden, hangi koşullarda, nasıl doğurtulması gerektiğine kadar kendi dosyanıza not alın.
• Fetüste anormal bulgu saptanmıyorsa bile, ileride sorun yaratabilecek bulguları araştırın, hastayı kliniği ile birlikte değerlendirin. Radyoloji’den en önemli fark hastanın aynı zamanda primer hekimi de olmanızdır.
• Obstetrik Öyküde PTD, tekrarlayan abortuslar hastaya bakarken yönlendiricidir.
• Uterin arter, DV, MCA Doppleri kliniği yönetmede faydalıdır.

ISUOG şartlarına uyulmazsa ne olur?

• ISUOG rehberlerinde önerilen yukarıdaki minimum koşullara uyulamama halinde:
• Bunun nedenleri açıklanmalıdır. (gebelik haftası-obezite-fetal pozisyon-vb.)
• Hastaya bir başka zaman randevu verilmeli veya bir başka kişiye refere edilmelidir.
• Bu uygulama gereksiz hasta anksiyetesine veya tanıda gecikmeye neden olmamak adına bir an önce yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Ultrasonografide tuzaklar