Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik diyabetinde tarama testleri: 50-75-100 g?

Selahattin Kumru

Künye

Gebelik diyabetinde tarama testleri: 50-75-100 g?. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):7-8 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Selahattin Kumru

  1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Antalya TR
Yazışma Adresi

Selahattin Kumru, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Antalya TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Haziran 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Güncel veriler GDM taraması ve tedavisi sayesinde pek çok gebelik komplikasyonunun azaltıldığını ve perinatal sonuçların iyileştirilebildiğini bildirmektedir. Bu nedenle pek çok ülke ve de WHO gebelikte diyabet taraması önermektedir. Testlerin sensitiviteleri kullanılan eşik değerlere bağlı olarak değişmekle birlikte %80-90 civarındadır. HAPO çalışmasının sonuçları mevcut kriterler ile normal olarak kabul edilen olgularda da artmış perinatal sorunlarla ilgili risklerin devam ettiğini bildirmektedir. IADPSG, HAPO çalışmasının sonuçlarını detaylıca inceledikten sonra 75 gr tek basamaklı OGTT için yeni eşik değerler önermiştir. IADPSG önerilerinin kliniğe uygulanması ile elde edilecek yararlar ve maliyetler ile ilgili randomize kontrollü çalışmalar henüz mevcut değildir. Mevcut veriler, IADPSG kriterlerine göre GDM tanısı durumunda GDM prevalansının yaklaşık 3 katına (%15-20 arasına) çıkarak artacağını göstermektedir. Bu aynı zamanda maliyet artışı anlamına gelmektedir. Bu maliyet artışının mevcut yöntemler ile yapılan taramalara ve tedavilere perinatal sonuçlar bakımından üstünlüğü ve yararı tüm toplumlarda ortaya konulamamıştır. Bu konuda yapılan bir maliyet-yarar analizi perinatal sonuçlar bakımından değil ancak GDM olgularının hayatlarının ileri dönemleri için planlamalarda işe yarayacak şekilde değerlendirilirse IADPSG önerilerinin işe yarayabileceği sonucuna ulaşmıştır. Üniversal tarama açısından perinatal sonuçları iyileştirmek amacıyla IADPSG kriterlerinin uygulamasına geçmek için henüz yeteri kadar veri mevcut değildir. Yapılacak randomize kontrollü çalışmalar, durumun netleşmesine yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler

Gebelik diyabetinde tarama testleri: 50-75-100 g?