Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Spina bifida ve diafragma hernisine eşlik eden multipl anomalisi bulunan fetus: Olgu sunumu

Fatma Uysal, Mustafa Reşorlu, Gürhan Adam, Ozan Karatağ, Abdullah Sarıyıldırım, Erdal Ayvaz, Ahmet Uysal

Künye

Spina bifida ve diafragma hernisine eşlik eden multipl anomalisi bulunan fetus: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):51 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Fatma Uysal1,
Mustafa Reşorlu1,
Gürhan Adam1,
Ozan Karatağ1,
Abdullah Sarıyıldırım1,
Erdal Ayvaz1,
Ahmet Uysal2

  1. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale TR
  2. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Çanakkale TR
Yazışma Adresi

Fatma Uysal, Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Spina bifida ve diafragma hernisine eşlik eden multipl anomalisi bulunan fetüsün sonografik görüntülerini sunmayı amaçladık.

Olgu

Kranial ölçümlerine göre 40 hafta, abdomen çevresi ve femur uzunluğu ölçümlerine ve son adet tarihine göre 35 hafta ile uyumlu fetüste serebral lateral ventrikülleri ve 3. ventrikülü içeren ileri derecede hidrosefali saptandı. Ayrıca mide ve bir kısım barsak ansının toraks boşluğuna herniye olduğu, kalbin belirgin olarak baskılandığı ve sağ hemitoraksa doğru yer değiştirdiği görüldü. Lumbosakral bölgede 32x39 mm boyutta, multiseptalı, ekojenik alanlar bulunduran geniş meningomyelosel kesesi, pelvik yerleşimli ektopik sağ böbrek ve sağ ayakta pes ekinovarus deformitesi izlendi.

Tartışma

Serebral lateral ventrikülerin genişlik ölçümü 2. trimestrde 11 mm’den daha az olduğu zaman normal olarak kabul edilebilir. Hidrosefali ile en sık birlikte olan anomali spina bifidadır. Spina bifida olgularının %80’inde hidrosefali vardır.
Spina bifida gizli veya açık olabilir. Açık spina bifida cilt, altındaki yumuşak doku ve vertebral arkusların tam defekti ile medulla spinalisin dışarıyla irtibatta olmasıdır. Kese içinde nöral dokunun varlığında “Meningomiyelosel” denir ve en sık lumbar, torakolumbar ve lumbasakral alanlar etkilenir. Konjenital diafragma hernisi (KDH) karın içindeki organların diafragma defektinden göğüs boşluğuna herniye olmasıdır. Hastaların %85’inde sol, %5’inde ise iki taraflı herni görülebilir. KDH’nin insidansı 2500 vakada 1 olarak bildirilmektedir. Sporadik gelişimsel bir anomali olarak kabul edilmektedir, fakat ailesel vakalar da görülebilir.

Sonuç

Diafram hernisi ve spina bifida gibi gross anomalilerin prenatal tanısı anomalilinin ağırlığına göre aileye terminasyon seçeneği sunulabilmesi ya da kabul edimemesi durumunda uygun şartların sağlanabileceği merkezde doğumun gerçekleşmesi yönünden büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler

Diafragma hernisi, spina bifida, prenatal tanı.