Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimester maternal serum PAPP-A ve serbest beta-hCG değerlerinin gebelik komplikasyonları ile ilişkisi

Betül Nalbant, Gülseren Yücesoy, Yiğit Çakıroğlu, Hayal Uzelli Şimşek, Şule Yıldırım Köpük

Künye

İlk trimester maternal serum PAPP-A ve serbest beta-hCG değerlerinin gebelik komplikasyonları ile ilişkisi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):53 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Betül Nalbant,
Gülseren Yücesoy,
Yiğit Çakıroğlu,
Hayal Uzelli Şimşek,
Şule Yıldırım Köpük

  1. Betül Nalbant Kocaeli Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Kocaeli TR
Yazışma Adresi

Betül Nalbant, Betül Nalbant Kocaeli Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Kocaeli TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Birinci trimester kombine tarama testinin serum belirteçleri Pregnancy associated Plasma Protein-A (PAPP-A) ve Serbest Beta Human Chorionic Gonadotropin (fb-hCG ) nin değerlerinin olumsuz gebelik sonuçlarını öngörmedeki yerini araştırmak.

Yöntem

11+0 ile 13+6 haftalarında birinci trimester kombine tarama test için hastanemize başvuran 970 gebe çalışmaya alınmıştır. Gebelik komplikasyonu olmayan (Grup 1, n: 477) ve olan (Grup 2, n:493) olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. PAPP-A, serbest b- hCG MoM değerleri her iki grup arasında karşılaştırılarak gebelik komplikasyonlarını ön görebilirliği araştırılmıştır. İstasistiksel değerlendirilme SPSS 16 programıyla yapılmıştır.

Bulgular

Preeklampsi (p:0.03), gestasyonel hipertansiyon (p:0.04), intrauterin gelişme kısıtlılığı (p:=0.001), erken doğum (p:0.0032), oligohidramnios + intrauterin gelişme kısıtlılığı (p=0.001), intrauterin fetal ölüm (p:0.001) olgularının kontrol grubuna göre PAPP-A MoM değerleri istatistiksel anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Plasenta previa (p:0.021), makrozomi (p:0.001) ve LGA (p:0.001) olguları PAPP-A MoM değerleri istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. PAPP-A ile gestasyonel diyabet, abourtus, ablasyo plasenta, erken membran rüptürü arasında bir ilişki izlenmemiştir. b-hCG MoM değerleri kontrol grubuna göre gestasyonel diyabet (p:0.005 ) ve plasenta previa (p:0.001), makrozomi (p:0.001) olgularında istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.Kontrol grubu ile abortus, preeklampsi, IUGK, EMR, ablasyo plasenta olgularının b-hCG’nin MoM değerleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Sonuç

İlk trimester maternal serum PAPP-A seviyeleri düşüklüğü gebeliğin ileri haftalarında gelişen preeklampsi, IUGK, erken doğum ve intrauterin fetal ölüm ile ilişkilidir. b-hCG’nin yüksek MoM değerleri ise gestasyonel diyabet ve plasenta previa ile ilşkilidir. PAPP-A ve b-hCG MoM değerleri düşük veya yüksek tespit edilen vakaları daha yakın takip etmenin yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler

Birinci trİmester tarama, b-hCG, PAPP-A, olumsuz gebelik sonuçları.