Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Emezis gravidarum plazma serbest yağ asitlerinden sadece nervonic ve stearik asit düzeyini azaltmaktadır

Mustafa Öztürk, Özlem Öztürk, Mustafa Ulubay, Hakan Aydın, Aytekin Aydın, Ulaş Fidan, Uğur Keskin, Ali Ergün

Künye

Emezis gravidarum plazma serbest yağ asitlerinden sadece nervonic ve stearik asit düzeyini azaltmaktadır. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):58 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Mustafa Öztürk1,
Özlem Öztürk2,
Mustafa Ulubay3,
Hakan Aydın4,
Aytekin Aydın1,
Ulaş Fidan3,
Uğur Keskin1,
Ali Ergün1

  1. Etimesgut Asker Hastanesi, Ankara TR
  2. GATA Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul TR
  3. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara TR
  4. Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi, Kırşehir TR
Yazışma Adresi

Mustafa Öztürk, Etimesgut Asker Hastanesi, Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

6-10 hafta arası bulantı kusma şikayeti olan gebelerde serbest yağ asidi dağılımı ile bu hafta arasındaki sağlıklı gebelerin yağ asidi dağılım farklılığını hesaplamayı amaçladık.

Yöntem

Çalışma grubu; bulantı kusma şikayeti ve idrarda keton pozitifliği olan, 6-10 hafta arasındaki 25 primipar gebeden oluşturuldu. Kontrol grubu ise yine aynı haftalar arasında sağlıklı 25 primipar gebe idi. Plazma serbest yağ asidi ölçümü, Gaz Kromatografisi-Alev İyonizasyon Dedektörü ile yapıldı. Uzun zincirli doymuş yağ asitleri; C14 (Miristik asit), C15 (Pantadecanoic asit), C16 (Palmitik asit), C18 (Stearik asit), C20 (Arachidic asit), C22 (Behenic asit), C24 (Lignoceric asit), omega 3 yağ asitleri; C20:5n3 (EPA Eicosapentaenoic asit), C22:6n3 (DHA Docosahexaenoic asit), omega 6 yağ asitleri; C18:2n6 (Linoleic asit), C20:3n6 (Homogamma-linolenic asit), C20:4n6 (AA Arachidonic asit), omega 9 yağ asitleri; C18:1n9 (Oleic asit), C22:1n9 (Erucic asit), C24:1n9 (Nervonic asit) değerlendirildi.

Bulgular

Çalışma ve kontrol grupları karşılaştırıldığında sadece C18 Stearik asit (474.3±166) (563.6±151) ve C24:1n9 Nervonic asit (29.3±22) (42.2±19) serbest yağ asidi miktarı istatistiki olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0.05). Çalışma grubunda plazma Stearik asit (p<0.05) ve Nervonic asit (p<0.001) düzeyleri ile Çalışma ve kontrol grupları arasında istatistiki anlamlı pozitif korelasyon mevcuttur.

Sonuç

Bulantı kusma şikayeti ve idrarda keton pozitifliği olan gebelerin fetal nörolojik gelişimde kullanılan omega 3 ve 6 plazma yağ asit düzeylerinde normal gebelere göre anlamlı fark yoktur. Omega 9 yağ asitlerinden (C24:1n9) Nervonic asid ve doymuş yağ asidi olarak da C18 (Stearik asit) tercih etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Gebelik, bulantı kusma, serbest yağ asidi.